Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Effektiv slamafvanding

Processtyring hjælper med at reducere de omkostninger, der er forbundet med behandling af slam

Slamafvanding er en udbredt behandling, der bruges til at reducere mængden af slam, før det bortskaffes, eller forberede det til yderligere processer som tørring eller afbrænding. I alle tilfælde er effektiv slamafvanding påkrævet for at undgå ekstra omkostninger på grund af afvandingsmål, der ikke nås, eller overforbrug af polymer til slamkonditionering.

Forberedelse og dosering af konditioneringsmiddel til slam

Polymeropløsninger til slamkonditionering skal forberedes med fortynding på stedet til slambehandling. Målet er at opnå en harmoniseret polymerkoncentration for at få gode, stabile afvandingsresultater og lange afvandingscykler. Strømningsmængdemåling af konditioneringsmiddel og fortynding af vand er standardløsningen for at opnå korrekt fortyndings- og doseringsstyring. Fordelen er nem installation af gennemtestede, bæredygtige og yderst nøjagtige magmetere med kemikalieresistente beklædninger.

Væsentligt forbedrede afvandingsresultater

Fordi den opnåede polymerkoncentration kan variere, kan man ikke altid vide sig sikker på at opnå et optimalt forhold mellem polymer og opslemmede stoffer i slammet. En Coriolis-massestrømsmåler muliggør "avanceret" styring og et ekstra output ud over strømning: mediedensitet. Polymeropløsningens målte densitet gør det muligt at foretage konstant dosering af polymermiddel til slamstrømmen og forbedrer afvandingsresultaterne betydeligt.

Måling af opslemmede stoffer vs. slamdensitet

Optimerede afvandingsresultater skal også kunne kontrollere den indgående slamkoncentration. En af de standardløsninger, der ofte bruges, er en kombination af strømningsmængde (magmeter) og en optisk sensor til opslemmede stoffer i slammet. Denne kombination er effektiv og pålidelig i de fleste tilfælde, men optisk måling af de opslemmede stoffer kan være begrænset på grund af meget mørkt slam. Densitetsmåling vha. Coriolis er et gennemtestet alternativ, der garanterer stabil og god slamafvanding.

Værdien for dig

  • Et fleksibelt udvalg af instrumenter til slamafvanding og polymerdosering til standardmæssige eller avancerede kundebehov, som hjælper med at opnå procesoptimering med effektivt kemikalieforbrug (omkostningsreduktion) og gode afvandingsresultater

  • Lokal support fra vores erfarne salgs- og serviceteam

Målepunkter

  • Det elektromagnetiske flowmålingsprincip

  • Coriolis-flowmålingsprincippet

Succeshistorier

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk