Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Gør din beluftningskontrol mindre kompliceret

Anvendelse af biologisk rensning så præcist som muligt

Den biologiske proces er en afgørende faktor i moderne spildevandsrensning. COD og fjernelse af næringsstoffer er vigtige forudsætninger for at opfylde gældende lovkrav. Desuden anvendes ca. 60 % af det samlede energibehov på spildevandsrenseanlæg til beluftning. Mange anlæg har allerede opnået væsentlige forbedringer af udledningsgrænser og energibesparelser på op til 30 % ved at anvende online ilt- og næringsstofmålinger i forbindelse med beluftningskontrol.

Pålidelig biologisk proces

For at opnå en pålidelig biologisk proces er det vigtigt at sikre det bedste miljø for bakterierne. Vigtige parametre er ilt, pH og temperatur samt opslæmmede partikler, som indikerer bakteriekoncentrationen i bassinet. Avanceret overvågning af de bakteriologiske processer på basis af ilt, ammonium og nitrat gør det muligt at overholde de strenge lovregler og på samme tid optimere energiforbruget.

En standardiseret løsning til vigtige online målinger

Der findes én løsning til at reducere kompleksiteten af alle nødvendige analysemålepunkter i beluftningsprocessen: Liquiline multikanalsender. Den håndterer op til 8 målepunkter med ens eller forskellige parametre. Enkel opstart, kalibrering, vedligeholdelse og åbne kommunikationsporte understøtter en enkel integration og drift.

Værdien for dig

  • Lavere livscyklusomkostninger på grund af lavere udgifter til forbrugsmaterialer

  • Markant procesoptimering i relation til proceseffektivitet og energiforbrug

  • Mindre vedligeholdelse og færre reservedele på lager på grund af Liquiline-platformen

Målepunkter

Succeshistorier

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk