Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Laboratoriebaseret pH-kalibrering giver nye muligheder

Beiersdorf bruger digital Memosens-teknologi for at opnå maksimal tilgængelighed for måleinstrumenter

I Billbrook kører Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH (BMH) med tre skiftehold i døgnet, fem dage om ugen. Produktudvalget betyder, at kontinuerlig produktion er muligt. Høj tilgængelighed for systemer og udstyr er derfor ekstremt vigtigt. Anlægget lukkes kun ned én gang om året i flere uger, så der kan foretages vedligeholdelse og kalibrering. Måleinstrumenter, som er permanent installeret i systemet, fjernes, testes og kalibreres derefter.

digital memosens-teknologi til maksimal tilgængelighed ©Endress+Hauser

Sven Ritz fra BMH Process Engineering foretager en kalibrering på laboratoriet vha. Memobase Plus.

Kort overblik over fordelene

  • ingen kvalitativ forskel mellem kalibrering på laboratoriet og ude i felten

  • kontinuerlig produktion takket være forhåndskalibrerede PH-sensorer

  • længere levetid for sensorerne – sensorer kasseres ud fra evidens i stedet for brugstid

digital memosens-teknologi, som giver maksimal tilgængelighed

"Vores primære prioritet er at garantere kontinuerlig produktion. Vi kan nu opretholde en forsyning af forhåndskalibrerede pH-sensorer. Det reducerer kalibreringsarbejdet."

Sven Ritz, Produktionstekniker
BMH Billbrook

Udfordringen

Der bruges en særlig fremgangsmåde til at håndtere de pH-målepunkter, der bruges til produktion og spildevandsbehandling. Interaktion med procesmediet medfører generel kontaminering af pH-sensorerne. Det betyder, at måleudstyret regelmæssigt skal efterses og udskiftes, hvilket medfører omkostninger. Før i tiden blev pH-sensorer udskiftet efter et bestemt tidsrum. Den analoge teknologi betød, at det ikke var muligt at opretholde en forsyning af forhåndskalibrerede sensorer til hurtig udskiftning.

Vores løsning

Det forklarer, hvorfor man har brugt Memosens-teknologi på stedet i et stykke tid nu. Som resultat af dette er der indført flere forbedringer på fabrikken. Digitale pH-sensorer, i dette tilfælde Orbisint CPS11D, kan nu kalibreres på laboratoriet, og kalibreringsdataene lagres i sensorhovedet. Sensoren kan nu bruges med alle digitale Memosens-kabler og Memosens-transmittere ude i felten.