Gør en forskel via affald

Endress+Hausers mekaniske produktion har fået en mere bæredygtig tilgang.

Endress+Hauser bearbejder 1.400 tons rustfrit stål om året alene i Maulburg, hvilket betyder, at der findes en million komponenter i forskellige tryk- og påfyldningsniveauinstrumenter. Som en del af opførelsen af et moderne nyt anlæg har Endress+Hauser fremtidssikret sin mekaniske produktion, hvilket betød en investering på i alt 6 millioner euro i 2014.

Kompaktoren sparer omkostninger, strømliner arbejdsbelastningen og hjælper med at bevare miljøet. ©Endress+Hauser
Smart idé: Teamet har næsten automatiseret processen med bortskaffelse af metalskrotspåner helt. ©Endress+Hauser

Produktionsprocesserne resulterer i bunkevis af spåner i rustfrit stål, hvilket er et materiale, der er ekstremt robust og vanskeligt at behandle. Ved bearbejdning af komponenterne bliver næsten halvdelen af råmaterialerne til maskinspåner. Afdelingschef Armin Nüssle forklarer: "For at gøre bortskaffelsen nemmere anskaffede vi en maskine, der presser de omfangsrige spåner til piller i en overkommelig størrelse og rengør dem for resterende kølesmøremiddel."

Maskinen forenkler teknikernes arbejde og hjælper samtidig med at beskytte miljøet.

Mindre transport

Før implementering af det nye system måtte renovationsselskabet hente ca. 15 containere med metalskrot hver måned. Nu er der kun fem containere, og de indeholder flere værdifulde råmaterialer. Fordi pillerne indbringer en højere pris hos renovationsselskaberne, giver den mekaniske produktion et større afkast.

Genvinding

Pillekompaktoren udvinder kølesmøremidlet, så det kan genbruges, hvilket reducerer forbruget til det halve og dermed også reducerer den mængde, der skal bortskaffes.

Omkostningsbesparelser

På grund af pillekompaktoren er det årlige afkast fra den mekaniske produktion steget med 200.000 euro. Dertil kommer en besparelse på ca. 20.000 euro, fordi der er mindre kølemiddelsmøremiddel at bortskaffe og efterfylde.

Kontakt