Mindre spild og færre omkostninger

Ny miljøvenlig metalblæsningsproces

Indtil for nylig brugte Endress+Hauser 60 tons glasperler hvert år til overfladebehandling af flowmålere. Fordi slibekornene er blevet ændret til stålsand i rustfrit stål, akkumuleres der nu kun 2 tons. Denne innovation er god for miljøet og sparer ressourcer.

Kritiske hærdningsfarver. ©Endress+Hauser
Injektorblæsningssystem. ©Endress+Hauser
Injektorblæsningssystem. ©Endress+Hauser

Der fremstilles tusindvis af flowmålere til måleteknik i forbindelse med industriprocesser på Endress+Hausers Reinach-anlæg i Schweiz. Som en del af produktionen skal husets to halvdele svejses sammen, hvilket forårsager rødlige misfarvninger ved svejsesømmene. "Disse "hærdningsfarver", som varmen forårsager, skal fjernes helt vha. slibekorn.

Hvis ikke vi gjorde det, ville atmosfæriske effekter korrodere og ødelægge de ubehandlede steder i løbet af ingen tid," forklarer Boris Lauton, som er ansvarlig for drift af sandblæsningssystemerne.

Efter omfattende test besluttede Endress+Hauser i 2012 at udskifte glasperlerne med stålsand i rustfrit stål som slibekorn i renseprocessen. Det har givet bonus på mere end én måde – både hvad angår forbrug og bortskaffelse af slibemateriale samt sundhed og sikkerhed.

Mere sikkert arbejde – mindre støv

På grund af den højere vægtfylde genererer rensning med stålsand i rustfrit stål væsentligt mindre støv end glasperler. Den forbedrede renhed giver øget sikkerhed for produktionen og minimerer risikoen for, at operatørerne indånder støv.

Miljøvenligt – mindre spild

Med kun 2 tons metalpulver om året genererer brugen af slibekorn i rustfrit stål langt mindre affald sammenlignet med 60 tons glaspulver, som ikke kan genbruges, og som skal bortskaffes som specialaffald. Desuden er omkostningerne på 22.000 euro om året til bortskaffelse af glaspulver væsentligt højere end til slibemidler i rustfrit stål.

Blidere proces – mindre afslidning

Stålsand belaster slibekornssystemerne langt mindre end glasperler. Desuden er levetiden for skærme, slanger og blæsningsdyser hele ti gange længere.
Boris Lautons opsummerer: "De ombyggede systemer er ikke alene gode for miljøet og sparer ressourcer, men er også væsentligt mere omkostningseffektive."

Kontakt