"changes"

Vores virksomhedsmagasin "changes" giver dig et spændende indblik i Endress+Hausers verden

Dette års udgave af "changes" fokuserer på råstof- og metalindustrien. Sektoren drives af den stigende efterspørgsel på råstoffer, men udvinding af råstoffer bliver samtidig stadig vanskeligere på grund af faldende malmkvalitet, stigende energiomkostninger og strengere miljøstandarder. Hvordan kan industrien bevare konkurrenceevnen i denne situation? Vi er overbeviste om, at svaret ligger i anvendelsen af nye teknologier – og i øget digitalisering.

Forsidebillede magasinet "changes" ©Endress+Hauser

Indhold

Jordens fundament Råstoffer og metaller har spillet en afgørende rolle i menneskehedens udvikling og bidrager stadig aktivt til dens fremskridt.

Fremtidsperspektiver Ekspert i minedrift, Michelle Ash, taler om digitalisering i industrien.

Tæt på kunderne Et omfattende salgs- og servicenetværk understøtter den russiske industri.

Alt under kontrol En af Ruslands største kemiske anlæg anvender blue-brandede instrumenter.

Digitalisering Sådan ændrer mixed reality servicebranchen.

Analyse Nye integrerede metoder overvåger produktegenskaber

Interview Klaus Endress og Matthias Altendorf fortæller om koncernens udvikling.

Uddannelse Endress+Hauser eksporterer faguddannelse til Indien.

Kender du allerede vores blog "changes"? Her finder du udvalgte historier fra vores virksomhedsmagasin samt spændende indblik i virksomheden. Du kan også læse den seneste udgave af vores kundemagasin "changes" eller den detaljerede årsberetning online i Endress+Hauser Kiosk. Vores Kiosk-app kan også downloades til Android eller iOS.

Hvis du ønsker et trykt eksemplar af magasinet "changes", kan du sende en e-mail til os.

Kontakt

Downloads