Koncernens ledelse

Direktionens og bestyrelsens roller og ansvar

Implementering og udarbejdelse af forretningsstrategier med henblik på at tage rigtige beslutninger i de daglige forretninger: Det er direktionens opgave – med støtte fra bestyrelsen.

Direktion

Endress+Hauser-koncernens direktion ©Endress+Hauser

Direktionen (fra venstre): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (HR, indtil 30. juni 2018; siden 1. oktober 2018: Jörg Stegert), økonomidirektør Dr. Luc Schultheiss, Dr. Heiner Zehntner (juridisk afdeling), CEO Matthias Altendorf, Dr. Manfred Jagiella (procesanalyse), Nikolaus Krüger (salg) og Dr. Andreas Mayr (marketing, kommunikation og teknologi).

Alle medlemmer af direktionen udpeges af bestyrelsen. De er ansvarlige over for den årlige generalforsamling – familieaktionærerne med andre ord. Hvert medlem har et tydeligt defineret ansvar. Det samlede ansvar ligger hos CEO for Endress+Hauser-koncernen.

Vejledning af virksomheden

Medlemmerne af direktionen udarbejder strategien og implementerer den i samråd med bestyrelsen. For at gøre dette skal de bruge specialister inden for deres respektive felter og samtidig også generalister. Deres opgave er at identificere tendenser og udvikling og derfra udlede risici og muligheder for koncernen.

Harmoniserende aktiviteter

Det faktum, at datterselskaber som salgscentre eller produktionscentre arbejder uafhængigt, er en del af Endress+Hausers virksomhedskultur. Det er direktionens opgave at harmonisere disse aktiviteter og bringe dem i overensstemmelse med hele virksomhedens mål – gennem specifikationer, aftaler, møder og diskussioner.

Bestyrelse

Endress+Hauser-koncernens bestyrelse ©Endress+Hauser

Bestyrelsen (fra venstre): Dr. Heiner Zehntner (sekretær), Thomas Kraus, Dr. Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer (viceformand), Klaus Endress (formand), Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress og Mathis Büttiker.

Medlemmerne af Endress+Hauser-koncernens bestyrelse rådgiver direktionen om vigtige spørgsmål og kontrollerer, at de overholder grundlæggende principper. Nøglebeslutninger kræver bestyrelsens godkendelse.