Koncernens ledelse

Direktionens og bestyrelsens roller og ansvar

Implementering og udarbejdelse af forretningsstrategier med henblik på at træffe de rette beslutninger i det daglige arbejde: Det er direktionens opgave – med støtte fra bestyrelsen.

Endress+Hauser-koncernens direktion. ©Endress+Hauser

Medlemmer af direktionen: Dr. Manfred Jagiella, Dr. Heiner Zehntner, Nikolaus Krüger, Pieter de Koning, COO Dr. Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, Jörg Stegert og CFO Dr. Luc Schultheiss.

Endress+Hausers bestyrelse. ©Endress+Hauser

Endress+Hausers bestyrelse: Michael Ziesemer, Dr. Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Dr. Heiner Zehntner, Thomas Kraus, Klaus Endress, Mathis Büttiker, Hans-Peter Endress.

Direktion

Alle medlemmer af direktionen udpeges af bestyrelsen. De er ansvarlige over for den årlige generalforsamling – familieaktionærerne med andre ord. Hvert medlem har et tydeligt defineret ansvar. Det overordnede ansvar ligger hos Endress+Hauser-koncernens CEO.

Medlemmerne af Endress+Hausers direktion er Corporate Director, Analytical Business, Dr. Manfred Jagiella, General Counsel Dr. Heiner Zehntner, Chief Sales Officer Nikolaus Krüger, Chief Information Officer Pieter de Koning, Chief Operating Officer Dr. Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, Chief Human Resources Officer Jörg Stegert og Chief Financial Officer Luc Schultheiss.

Vejledning af virksomheden

Medlemmerne af direktionen udarbejder strategien og implementerer den i samråd med bestyrelsen. For at gøre dette skal de bruge specialister inden for deres respektive felter og samtidig også generalister. Deres opgave er at identificere tendenser og udvikling og derfra udlede risici og muligheder for koncernen.

Harmoniserende aktiviteter

Det faktum, at datterselskaber som salgscentre eller produktionscentre arbejder uafhængigt, er en del af Endress+Hausers virksomhedskultur. Det er direktionens opgave at harmonisere disse aktiviteter og bringe dem i overensstemmelse med hele virksomhedens mål – gennem specifikationer, aftaler, møder og diskussioner.

Bestyrelse

Medlemmerne af Endress+Hauser-koncernens bestyrelse rådgiver direktionen om vigtige spørgsmål og kontrollerer, at de overholder grundlæggende principper. Nøglebeslutninger kræver bestyrelsens godkendelse.

Medlemmerne består af Michael Ziesemer (næstformand), Dr. Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Dr. Heiner Zehntner (sekretær), Thomas Kraus, Klaus Endress (formand), Mathis Büttiker og Hans-Peter Endress.