Akkrediteret pH-bufferproduktion

Pålidelige resultater, du kan stole på

Endress+Hauser har bestået den krævende akkrediteringsproces i DAkkS-regi (den tyske akkrediteringstjeneste) iht. specifikationerne i DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Vores akkrediterede kalibreringslaboratorium til pH-buffere opfylder selv de strengeste kundekrav og garanterer pålidelighed for dine pH-målinger.

pH-bufferopløsninger, der opfylder selv de strengeste krav

Nøjagtighed for et pH-målepunkt kræver, at der opnås den rette kalibrering med pH-bufferopløsninger. Endress+Hauser fremstiller pH-bufferopløsninger, der opfylder selv de strengeste krav, som angives med den faktiske værdi og en nøjagtighedsvurdering på ±0,02 pH. Vores buffere er sporbare iht. standardreferencemateriale fra NIST (USA) og PTB (Tyskland) og indeholder kun FDA-registrerede konserveringsmidler. Vi deltager regelmæssigt i internationale Round Robin-test for at bevise den høje bufferkvalitet.

Certificeret pH-bufferproduktion

DAkkS har certificeret hele vores bufferproduktion og har tildelt en kalibreringslicens til vores eget pH-kalibreringslaboratorium i Waldheim, Tyskland (DAkkS-akkrediteringsnummer: D-K-15193). Akkrediteringen bekræfter, at de faktiske værdier og afvigelser for de frembragte bufferopløsninger fastsættes korrekt. Desuden har vi tilladelse til at levere certificering for alle producerede pH-buffere med det formål at forenkle revisionsspor og forbedre pålideligheden af operative standardprocedurer (SOP).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt