Automatiseret integreret selvkalibrering hos Lonza

Fuld overvågning under hele bioprocessen

Procespålidelighed og produktkvalitet er afgørende for Lonza. Fuldautomatiseret og sporbar kalibrering under processen kan reducere risikoen for uregistrerede målefejl til et minimum.

TrustSens, opstilling af anlægsfermentor, selvkalibrering, temperaturmåling

Fordele

  • Hurtig detektering af temperaturafvigelser

  • Korte kalibreringsintervaller mindsker risikoen for forkerte temperaturmålinger

  • Maks. processikkerhed og anlægstilgængelighed

  • Nøjagtigheden på 0,03 °C er ti gange bedre end en Pt100-klassesensor i klasse AA

  • Fuldautomatiseret og sporbar lagring af mindst 350 kalibreringer

Christian Ebener, automationsleder,
Bioproduktion, Lonza, Visp

Vores bioprocesanlæg kræver temperatursensorer, der er 100 % pålidelige. Med den automatiske integrerede selvkalibreringsfunktion ved 118 °C er TrustSens et sikkert valg for os.

Christian Ebener, Automationsleder
Bioproduktion, Lonza

Kundeudfordring

Anlæggets nedetid og kalibreringstiden skulle reduceres til et minimum. Det kræver øget kalibreringsfrekvens at sikre, at risiciene i bioproduktionen forbliver så lave som mulige. Det skulle være muligt at spare tid til installation, vedligeholdelse og overvågning samt udføre disse opgaver sikkert og pålideligt. Alle specifikationer kræver et højt niveau af produktkvalitet.

Vores løsning

Den selvkalibrerende iTHERM TrustSens-temperatursensor blev brugt til testformål i en periode på fire måneder i en buffertank, der var placeret i en pilotanlægsfermentor. Det er denne sensor, der foretager automatiseret integreret selvkalibrering ved 118 °C under hver SIP-proces (Steam in Place) og rapporterer alle afvigelser for styresystemet vha. HART-protokollen. Denne gennemsnitlige afvigelse på 0,03 °C er også ti gange bedre end den maksimalt tilladte fejl for en Pt100-standardsensor i klasse AA.