Enopsol – et skridt nærmere en grøn fremtid

Bispebjerg hospitals nye ATES anlæg, som er et CO2 venligt anlæg, kan dække både varme- og kølebehovet på hospitalet.

I virksomheden Enopsol ApS er der opbygget en specialviden indenfor analyse af varme/kulde udbredelser i grundvandsmagasiner. Adm. direktør Stig Niemi Sørensen har en fortid på DTU med en ph.d. i netop dette emne, som han har beskæftiget sig med i mere end 30 år. Derfor faldt det også naturligt at starte som selvstændig for at hjælpe virksomheder og offentlige institutioner med at benytte teorien til at gå en mere energivenlig fremtid i møde.

Bispebjerg hospital ©Endress+Hauser
Stig Niemi Sørensen, adm. direktør for Enopsol (venstre) og Christian Nielsen, intern salgsingeniør fra Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser som partner

  • Enopsol har brugt Endress+Hauser instrumenter igennem alle årene, da det har været vigtigt at holde en høj kvalitet på de leverede energisystemer, og derfor har Enopsol generelt valgt store velrenommerede leverandører med høj kvalitet.

  • Der er to nøjagtige flowmålere på hver grundvandsstreng, idet flowmåling indgår i sikkerhedssystemet for detektering af evt. lækager i varmevekslerne. Hvis værdien på flowmåleren ind og ud er den samme, så er der ingen lækage.

  • Flowmåling anvendes også som grundlag for beregning af de varme- og kuldemængder, der udveksles med grundvandsmagasinet, samt de varme- og kuldemængder der leveres til hospitalet.

  • Udover flow, måles der på hvert system, også temperatur og tryk som lyser med hver deres display.

Et nyt og miljøvenligt hospital

Bispebjerg hospital skulle i gang med en større renovering og udvidelse med flere nye bygninger. Som led i dette store projekt, ville hospitalet gerne have ét samlet system til både køling og varme til hele hospitalet. Til denne opgave blev Enopsol kontaktet, for at undersøge om et såkaldt ATES anlæg kunne være en mulighed. Lige præcis dette anlæg tilbyder brugerne store fordele på hospitaler, og ikke kun som en mere CO2 venlig løsning.

Et ATES anlæg står for Aquifer Thermal Energy Storage, et meget rammende navn, da systemet benytter den termiske teori til at lagre energien i grundvandsmagasiner.

En hjælpende hånd til miljøet

”Grundvandet cirkulerer i et helt lukket rørsystem, så vi pumper det op fra en boring, gennem en varmeveksler, og så tilbage igen til grundvandsmagasinet gennem en anden boring. Grundvandet ligger nede i den vandførende kalkstruktur under hospitalet. Vi kan gemme op til 85% af den varme/kulde vi lagrer fra sæson til sæson”, forklarer Stig Niemi Sørensen.