Gode erfaringer med Levelflex FMP51, guided radar

Kan konkurrere med vejeceller

En eftermonteret radar til niveaumåling hos Jotun i Norge var så vellykket, at man fremover vil overveje radarmåling på nye anlæg.
Text & foto: Joachim Seehusen

Gennem monteringspladen trækkes wiren ned langs tanken og leder radarsignalerne ud fra tankvæggen. ©Endress+Hauser

Fordele ved guided radar FMP51

  • Pålidelig måling selv ved svingende produkt- og procesbetingelser.

  • HistoROM-koncept for hurtig og nem idriftsættelse, vedligeholdelse og diagnostik.

  • ”Multi-Echo Tracking” giver en sikker drift. Hardware og software udviklet i henhold til IEC 61508 op til SIL3.

  • Intuitivt, menustyret betjeningskoncept (lokalt eller via styresystemet) reducerer omkostninger til uddannelse, vedligeholdelse og drift.

  • Verdens mest simple ”proof test” til SIL og WHG - sparer tid og omkostninger.

Berøringsløst målesystem

Sidste vinter tog Jotun en eksisterende glasfibertank i brug til vaskevand. Tanken var udstyret med en tryktransmitter for volumenmåling, men vaskevandet viste sig at være vanskeligt at håndtere, da der blev dannet belægninger og det var besværligt at få den eksisterende måler til at fungere.

”Vi kontaktede Endress+Hauser og spurgte, hvad de kunne tilbyde,” fortæller Helge B. Ellefsen, leder af el, automation og vedligeholdelse hos Jotun.

Kondens afgjorde valget

Det optimale er et berøringsløst målesystem. Ultralydsmåling blev overvejet, men blev ikke valgt fordi kondens og dråbedannelse kan forstyrre målingen. I stedet for blev løsningen en radarmåler.

”Eftersom det er en glasfibertank kan en radar monteret uden på tanken anvendes men kun så længe der ikke er metaller i glasfiberen. Metaldele inde i tanken kan filtreres ud. Derfor besluttede vi os for den løsning”, siger Frank Berg Halvorsen, MarCom hos Endress+Hauser.

Der er to typer radar der er egnet til industriel brug, berøringsløs radar eller guided radar. Berøringsløs radar blev fravalgt af samme grund som ultralyd, da kondensvand kan ende på senderen og forstyrre målesignalet.

Guided radar med udvendig montering

”Vi har tusindvis af guided radar i norsk industri, men de sidder normalt installeret inde i tanken. Vi valgte den guidede radar, hvor signalet er ledet af en wire monteret på ydersiden af tanken, fra top til bund. Så behøver man ikke at tage hensyn til belægningsproblematikken”, siger Halvorsen.

Så længe belægningerne har en lavere dk-værdi (ε) eller ledningsevne end det medie, der skal måles på, kan belægningen blive ignoreret. Men i Jotun’s tilfælde var det ikke sådan. Nye vejeceller blev også overvejet, men det ville have krævet en masse ombygning og blive meget dyrt.

Mere brug af radarer

”Vi har flere tanke med vejeceller på Jotun, men de er nye og ikke eftermonterede. Med den erfaring om radar, vi har med Endress+Hauser, vil jeg fremover overveje radaren også ved nybygninger,” beretter Ellefsen.
Radarens nøjagtighed er høj, +/- 2 mm. Tryksensoren som sad på tanken var tidligere med Profibus. Endress+Hauser kunne let give den nye radar samme BUS-adresse som tryksensoren, så alt fungerede perfekt.

Ellefsen fortæller, at målingen har været stabil efter installationen. ”Nu kan det bare køre i 100 år uden at vi skal gøre noget. Vi monterede wire-antennen på bagsiden af tanken, hvor den sidder af vejen, hvis nogen ville få den idé at parkere en lastbil eller noget andet metal foran tanken.”