Store produktivitetsgevinster hos GE Healthcare

I forbindelse med procesforbedringer ved genindvindingsanlægget for opløsningsmidler hos GE Healthcare i Uppsala, har man formået at øge kapaciteten med op til 65 procent. En af flere nøglekomponenter bag forbedringerne er Endress+Hauser’s Levelflex FMP55 guided radar.

Store produktivitetsgevinster hos GE Healthcare ©Endress+Hauser

Tydelig fasedetektion

  • Tidligere kunne man trække 20 m3 toluen ud af spildevæsken på 24 timer. Det har man nu formået at øge med 50% op til 30 m3 pr. døgn.

Genindvinding af opløsningsmidler er en nødvendig proces, ikke kun for miljøet, men også for virksomheden.
"Genindvindingen foregår ved at opsamle brugt toluen, som inddampes, indtil den når et punkt, hvor der kun er vand tilbage og al toluen er fordampet og opsamlet. Toluen koger ved lavere temperatur end vandet i blandingen. Tidligere kunne vi ikke se grænsefladen mellem vand og toluen, og dermed afgøre, hvor meget af hvert medie, der var i inddamperen. Med den eksisterende radarmåler kunne vi kun se ét niveau, det øverste.

Vi måtte derfor påfylde inddamperen med 2 m3 vand, før vi begyndte inddampningen. Det er vigtigt for sikkerheden, at der er vand i inddamperen og intet toluen, når processen er færdig", forklarer David Wessman, procesingeniør på GE Healthcare.

”Vi kontaktede Endress+Hauser for at høre om de havde en løsning. Vi oplyste om forudsætningerne, som medie, temperatur osv. De foreslog deres guided radar Levelflex FMP55. Vi var først lidt skeptiske, men Endress+Hauser besøgte os og demonstrerede transmitteren. Vi indså hurtigt, at dette var det bedste alternativ”, siger automationsingeniørerne for projektet, John Norling fra Rejlers Sverige AB og Mats Ljungdahl fra Leikon AB.

"Det har været meget godt og det virkede med det samme. Nu kan man tydeligt se grænsefladen mellem vand og toluen selv under inddampningen. Vi ved nøjagtigt, hvor meget toluen og vand vi har i reaktoren og kan derved styre processen på en helt anden og bedre måde end tidligere. Vi har også været i stand til at gå fra batch-behandling til semi-kontinuerlig drift. Det har øget produktionen, samtidigt med at vi ikke har investeret i mere infrastruktur. Med den nøjagtige måling af væskeniveauerne som vi har nu, har vi ikke behov for større tanke", fortæller David Wessman.

Kontakt