Lagerstyring og analyse af instrumenter

Trinvis vejledning i forebyggende vedligeholdelse med en installed base audit

En installed base audit fra Endress+Hauser hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger for nødvendig vedligeholdelse på basis af de tilgængelige ressourcer og behovene i processen.
• Reduceret kompleksitet i installerede instrumenter
• Identifikation af forældet dokumentation for anlægget
• Optimeret vedligeholdelsesplan, som afspejler dine kritiske målepunkter, tilgængelige kompetencer og behov for support.
• Standardisering af reservedele
• Migrationsplan for kritiske målepunkter

Optimering af vedligeholdelse med en installed base audit ©Endress+Hauser

Oversigt over fordele

  • Hurtig og tydelig oversigt over alt måleudstyr

  • Hurtig og nem adgang til al relevant dokumentation

  • Hjælp til planlægning, udførelse og dokumentation af alle vedligeholdelsesopgaver

  • Standardisering af instrumenter (færre reservedele)

  • Yderligere optimering af instrumenter vedrørende reduktion af reservedele og planlægning af migration

Din udfordring

I løbet af årene ændres de installerede instrumenter løbende. Dokumentationen og tilgængeligheden er ofte ikke komplet eller ajourført. Operatørerne fokuserer på at udvikle en pålidelig rensning af vand eller spildevand set fra både et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. I den sammenhæng fokuseres på forbedringen af vedligeholdelsesprocedurerne. Et internt kvalitetsstyringssystem får større betydning, hvilket genererer interesse for at kontrollere de installerede måleteknikkers potentiale.

Vores løsning

Endress+Hauser udfører revision og registrerer alle installerede måleenheder uanset producent i en vedligeholdelsesdatabank (W@M-portalen). Som led i denne revision bedømmes alle installerede instrumenter efter deres kritiske niveau, der påvirker processen, og risikoen for reparationer vurderes ud fra forholdene under anvendelsen samt adgangen til reservedele og udskiftningsdele.

Værdien for dig

Ved hjælp af væsentlighedsmatrixen genkender operatøren straks de kritiske målepunkter, hvor der skal bruges reservedele. Dermed reduceres lageromkostningerne betydeligt. Desuden kan aktuelle vedligeholdelsesaktiviteter optimeres, så sikkerhedsniveauet i anlægget optimeres for kritiske kontrolpunkter. Sidst men ikke mindst sikrer en aktiv migrationsplan, at overraskelser undgås, og at kompleksiteten reduceres.

Installed base audit trin 1 og 2

  • Definition af mål samt lagerstyring, inspektion af anlæg og registrering af alle enheder i anlægget uanset producent samt matchning af data med eksisterende værdier

  • Revision og analyse af afgørende procesenheder, definition og klassificering af kritiske procesapplikationer og målepunkter

Installed base audit trin 3, 4 og 5

  • Anbefalinger for vedligeholdelsesstrategi, evaluering af vedligeholdelseshandlinger for alle enheder samt vurdering af potentielle forbedringer

  • Generering af standardiserings- og migrationsstrategier for reparationsrisiko og kritiske procestilstande

  • Præsentation og illustration af resultater og handlingsplan, overdragelse af slutrapport, drøftelse af yderligere tiltag og optimal overførsel af alle revisionsdata til softwaren med henblik på yderligere anvendelse, herunder overvågning af livscyklus

Fra gammelt til nyt

Uafhængig af enhedens status og alder registreres alle installerede målesystemer nøjagtigt. Bestemmelsen af, hvilke enheder, der skal udskiftes eller standardiseres, udgør en integreret del af revisionen og den efterfølgende analyse.