Modernisering giver en større konkurrencefordel

Stort kulfyret kraftværk minimerer sit lager

Et af de største kulfyrede kraftværker i Tyskland kontaktede Endress+Hauser for først at få hjælp til optimering af sit lager (2006-2008) og efterfølgende modernisering af anlægget (2008-2012).

Liquiphant bruges til lækagedetektering og beskyttelse af den hydrogenkølede generator. ©Endress+Hauser

Oversigt over fordele

  • Omkostningsbesparende: reduktion af lageret med 68 % (fra 214 stk. til 69 stk.)

  • Automatisering takket være modernisering af måleteknologi

  • Forenklet vedligeholdelse

  • Forenklet logistik

  • Oppetid for anlægget: Operatøren får hurtigere service fra anlæggets vedligeholdelsesteam

Jeres udfordring

Kunden havde særdeles mange transmittere og elektriske instrumenter og ønskede at reducere dette til et minimum. Instrumenterne kom fra forskellige leverandører, hvilket medførte et stort lager med meget forskellige instrumenttyper. Optimering af lageret var en prioritet for anlægget sammen med behovet for at modernisere styreteknologien, som stammede fra halvfjerdserne. Kunden havde brug for en pålidelig partner, der kunne være behjælpelig med de forskellige faser af projektet, som strakte sig over seks år.

Vores løsning

Endress+Hauser foreslog til den første fase af projektet en række handlinger, som kunne hjælpe med at reducere instrumenttyperne:

  • Samling af alle kataloger fra forskellige p/dp-leverandører, sommetider for transmittere, som er over 30 år gamle

  • Overførsel af oplysningerne fra kataloget til kundedatalister

  • Udarbejdning af en liste med de alternative Endress+Hauser-transmittere

  • Prioritering af scenarierækkefølgerne for reduktion af transmittertyperne

  • Brug af scenarierne med de tekniske egenskaber for Cerabar S / Deltabar S