Danmarks største renseanlæg med optimal proces effektivitet

Renseanlæg Lynetten er Danmarks største renseanlæg med en kapacitet på 750.000 PE og kan modtage op til 41.500 m3 spildevand i timen. Det renser spildevandet for organisk stof, fosfor og kvælstof ved hjælp af mekaniske, biologiske og kemiske processer.
I dag har Lynetten installeret over 250 måleinstrumenter, som sikrer at processen kører optimalt og yderst effektivt.

©Endress+Hauser

W@M sparer tid effektivt

  • W@M databasen indeholder nu al relevant information om instrumenterne og kan samtidig holde styr på service- og kalibrerings-intervaller, reservedelsbehov så vedligeholdelsen bliver effektiv og instrumenter bliver ved med at måle korrekt.

  • Al information herfra vil også blive lagt ned i databasen under de unikke serie-nr. Det sikrer samtidig en lynhurtig og korrekt udskiftning af instrumentet med minimal forstyrrelse af driften til følge.

De høje krav som Lynetten stiller til drift og effektivitet kræver, at instrumenterne måler korrekt til enhver tid. Derfor har Lynetten valgt, at gennemføre en "Installed Base Audit".

Effektivitet er nøgleordet

De høje krav som Lynetten stiller til drift og effektivitet af slamforbrændingsanlæg kræver, at instrumenterne måler korrekt til enhver tid, hvilket stiller lige så store krav til instrumenter som til processen angående drift og effektivitet. Derfor har Lynetten valgt, at gennemføre en "Installed Base Audit" med Endress+Hauser.

Installed base audit

En installed base audit indeholder en gennemgang af alle installerede instrumenter, uanset fabrikat. Der indsamles alt relevant data og information om instrumenterne, datablade, manualer, certifikater, som det enkelte instrument er blevet produceret med, alt sammen ved hjælp af det unikke serie-nr. som instrumenterne er leveret med. Derudover indsamles alle informationer og data, som er kommet til efter levering af instrumentet såsom konfigurationer, kalibreringscertifikater, servicerapporter, m.m og til slut tages der et billede af instrumentet placeret i processen for sikker identifikation.