Sashimi Royal

Det første og største landbaserede saltvandsanlæg med kingfish i Nordeuropa

Efterspørgslen på teknologien bag anlægget er allerede enorm. Instrumenteringen til at overvåge og styre parametre såsom iltindhold, flow, tryk og niveau i det nye anlæg er leveret af Endress+Hauser.

Sashimi Royal ligger smukt placeret i Hanstholm, lige ud til Vesterhavet. ©Endress+Hauser

  • Niveaumåling i de enkelte bassiner er en del af det samlede system, som overvåger recirkuleringen af vandet. For ikke at skade fiskene, ønskede Sashimi Royal at målingen skulle være berøringsfri. Til dette formål blev der installeret op mod 20 stk. Micropilot FMR10 fra Endress+Hauser..

  • ”Denne nye free space radar sparede os for meget tid under montage og indkøring. Den innovative konfigurering via Bluetooth og mobiltelefon eller tablet
    var meget intuitiv og let at arbejde med”, uddyber Thomas Sandal.

  • En anden yderst vigtig parameter, som konstant sikrer optimal recirkulering af vandet, er flowmåling. Derfor har Sashimi Royal installeret en bred vifte af forskellige elektromagnetiske flowmålere fra Endress+Hauser. Valget er faldet på Promag W 400.

  • Kontrolrummet er selvsagt den vigtigste del af det komplekse kontrolsystem. Her samles alle “trådene” og en operatør har ”real time” adgang til alle målepunkter. Dette skaber et øjeblikkeligt overblik og en status på hele processen.

Firmaet bag det nye, banebrydende koncept bygger på en dansk/norsk ejerkreds, bestående af danske Sustainable Seafood Invest og norske Nordic Aqua Farming.

I første omgang skal der produceres 1.200 tons kingfish om året på anlægget. Det meste går til eksport i Europa, hvor den dyre fisk primært er efterspurgt til sushi. Når anlægget i Hanstholm er fuldt udbygget, kan det producere op til 4.800 tons fisk per år, og det vil gøre Sashimi Royal til landets største fiskeopdrætter. Anlægget er et recirkulations anlæg.

Vand ind fra Vesterhavet

Der bruges få procent af den mængde vand, traditionelle dambrug bruger. Til sammenligning bruger de traditionelle dambrug på land i størrelsesorden 100 gange mere vand per ton fisk. Anlægget tager vand ind fra Vesterhavet og recirkulerer det i sine tanke, mens det løbende renses så fiskene trives. Spildevand udledes efter en grundig rensning til Skagerrak.

Derudover holdes vandet også på en stabil temperatur på 22°C. Selve anlæggets konstruktion er sammensat af præfabrikerede moduler, som gør, at det kan bygges dobbelt så hurtigt og billigere end konkurrerende anlæg.

Indholdet af ilt i fiskenes naturlige element kan påvirkes af mange faktorer, såsom foderrester, der bundfælder og bruger ilten i vandet under nedbrydning. Derfor er det af stor vigtighed for biosikkerheden at overvåge iltindholdet flere steder i bassinerne. Til dette anvendes Endress+Hauser’s Liquiline transmitterserie, som kan håndtere og videresende signalet fra op til otte separate målepunkter. De enkelte iltsensorer hænger løst i bassinet, da en fastmonteret sensor kan skade fiskene.

Sensorerne bliver sluttet til transmitteren via Endress+Hauser’s patenterede Memosens teknologi. Memosens er en induktiv tilslutning mellem sensor og sensorkabel, som digitalt og berøringsfrit overfører signalet, således at fugt og korrosion i stikforbindelsen ikke opstår.

Kontakt