TINE mejeriet har fokus på prøveudtagning og analyse

TINE mejeriet ved Jæren er Norges største mejeri. Produktionsanlægget har et gulvareal på 40.000 m2. I øjeblikket udvides dette med yderligere lagerkapacitet. Den primære råvare, der behandles her, er mælk fra omkring 35.000 køer. Køerne producerer cirka en million liter pr. dag eller over to hundrede millioner liter om året.
Tekst og foto: Frode Th. Omdahl

TINE mejeriet i Jæren er et anlæg af enorme dimensioner ©Endress+Hauser

Ressourceudnyttelse tæt på 100%

  • Den fedtholdige del af spildevandet sendes foreløbig til destruktion, men kan brændes og dermed omdannes til varmeenergi.

  • Røggassen fra mejeriets varmeanlæg er blevet en ressource.

  • Næsten alt det som tankbilerne bringer ind i produktionen udnyttes kommercielt.

  • Måleudstyret fra Endress+Hauser er en væsentlig del af hele produktionsanlægget.

Seniorrådgiver Torbjørn Kvia (t.v.) og Vedligeholdelsesleder, Dag Madland.

Seniorrådgiver Torbjørn Kvia (t.v.) og Vedligeholdelsesleder, Dag Madland, er meget tilfredse med udstyret fra Endress+Hauser.

Torbjørn Kvia, og Dag Madland
TINE mejeriet, Norge

En del spildevand

På TINE mejeriet produceres der oste af forskellig art, smør og andre fedtbaserede produkter samt vallepulver. Produktionen afgiver en del spildevand med rester fra mælkeproduktionen. Spildevandet skal ikke belaste miljøet og bliver derfor nøje kontrolleret og om nødvendigt behandlet, før det udledes til det kommunale kloaksystem.

Kilometer lange rør i alle dimensioner og materialer findes dybt under produktionsanlægget og på et af disse rør, finder vi et instrument med Endress+Hauser’s logo. Det er prøveudtageren Samplefit CSA420. Den er monteret direkte på røret, der sender spildevandet fra mælkeproduktionen ud til det kommunale spildevandssystem.

Prøveudtagning og analyse

De udtagne prøver føres direkte ind i analysestationen, Liquistation CSF48, hvor prøver kan testes og defineres enten på døgn- eller timebasis. Der måles pH, flow, temperatur, turbiditet (COD måling) udover automatisk prøvetagning til analyse.