AKV Langholt optimerer deres processer i samarbejde med Endress+Hauser

Hos AKV Langholt kører produktionen i døgndrift, når kartoflerne fra de lokale andelshavere skal forædles til stivelse.

Hos den nordjyske andelsvirksomhed AKV Langholt anvender de betragtelige ressourcer på at automatisere og optimere produktionen. For at sikre et optimalt udbytte af den valgte procesinstrumentering, har AKV Langholt valgt Endress+Hauser som en af de samarbejdspartnere, der udveksles ideer og muligheder med.

AKV Langholt kartoffelstivelsesfabrik ©Endress+Hauser

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 160
andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland.

Vedligeholdstekniker ved AKV Langholt, Bo Oldenburg (til venstre). Thomas Andersen fra Endress+Hauser (til højre). ©Endress+Hauser

Vedligeholdstekniker ved AKV Langholt, Bo Oldenburg (til venstre), fremviser her de installerede Promass Q til salgsingeniør Thomas Andersen fra Endress+Hauser.

Overblik over fordele

  • Ny Coriolis flowmåler løser vanskelig densitetsmåling. Promass Q udmærker sig ved at tilbyde markedets højeste nøjagtighed på densitetsmåling når mediet indeholder gas-/luftbobler.

  • Vortex flowmåler på vigtig overvågningsopgave. "Med Prowirl F 200 kan AKV Langholt løbende aflæse den tilførte mængde energi, til vigtige områder i produktionen. Det betyder at vi løbende kan optimere processen", fortæller Bo Oldenburg.

  • Inline måling af pH og ledningsevne/konduktivitet. Takket være Memosens’ digitale teknologi kombinerer CPS11D maksimal proces- og dataintegritet med enkel betjening. Sensoren modstår korrosion og fugtighed, hvilket letter forebyggende vedligehold.

Udfordringerne

Under produktion er AKV Langholt afhængige af en løbende overvågning af mange forskellige parametre. Vigtigheden understreges af det faktum, at kampagneperioden er relativt kort og at der derfor køres i døgndrift. Det er af yderste vigtighed, at den ansvarlige operatør løbende har adgang til realtime information om processen. Det kan være parametre såsom flow, temperatur, niveau, ledningsevne, tryk og pH-værdi.

Udviklingen fortsætter

Hos AKV Langholt er tingene sjældent stationære. Der udvikles således løbende på både produkter og processer. Dette kommer tydeligt til udtryk i den nye udbygning som i øjeblikket toner frem på fabriksområdet i Langholt. Også her håber Endress+Hauser i fremtiden at kunne bidrage med innovative løsninger og ideer, som kan understøtte AKV Langholt i den videre vækst.