Hansa Borg har sikret sin spildevandsrensning

Hansa Borg formåede ikke at overholde spildevandsrestriktionerne indenfor BOD og pH, hvorfor de måtte bygge et nyt renseanlæg. Endress+Hauser har leveret alt måleudstyret til dette renseanlæg, således at processen styres automatisk og man på kontrolrummets skærme kan følge med i om alting kører som det skal. Bliver spildevandet for surt eller for basisk, bliver lud eller syre i passende mængder tilsat automatisk.

Produktchef Robert Biederbick fra Endress+Hauser (tv) sammen med teknisk chef Ivar Selheim (th). ©Endress+Hauser

Fordele

  • Processen styres automatisk med Liquistation CSF48.

  • På kontrolrummets skærme kan man følge med i om alting kører som det skal.

  • pH reguleres automatisk.

Et nyt renseanlæg

”Vores tidligere udledningstilladelser havde restriktioner for COD (kemisk iltforbrug), BOD (biologisk iltforbrug), pH, temperatur, TSS (suspenderet tørstof) og flow”, forklarer teknisk chef, Ivar Selheim. ”Men vi formåede ikke at overholde restriktionerne indenfor BOD og pH, og desuden foregår bryggeriets produktion batchvis og medførte store udsving i udløbet. Vi måtte regulere udslippet med hensyn til pH, temperatur samt mindske tørstofindholdet før det kunne sendes ind til det kommunale kloaksystem. Derfor måtte vi bygge et nyt renseanlæg", fortæller Selheim.

Endress+Hauser har leveret alt måleudstyr til renseanlægget; prøveoptagere, flowmålere i indløbet og udløbet, samt instrumenter til pH-, tryk- og niveaumåling.

Automatisk styring af processen

Processen styres automatisk med Liquistation CSF48, som automatisk tager prøver af spildevand. Bliver spildevandet for surt eller for basisk, bliver lud eller syre i passende mængder tilsat automatisk. ”Hver måned skal der tages to prøver, som sendes til et eksternt laboratorium til analyse. Den ene prøve skal tages over en periode på syv dage og bliver analyseret for COD, pH og tørstoffer. Den anden prøve tages over et døgn og analyseres på BOD (BOD vil ændre sig i prøven, hvis den står for længe). Det er disse resultater, vi rapporterer til kommunen”, forklarer Selheim.