Høj produktkvalitet hos ZPD A/S

Hos virksomheden ZPD A/S i Esbjerg satser de stort på automatisering og procesoptimering af den højt specialiserede produktion. For at sikre et optimalt udbytte af den valgte procesinstrumentering, har ZPD A/S valgt Endress+Hauser som en af de samarbejdspartnere, der udveksles ideer og muligheder med.

Der er store besparelser at hente, ved at have et standardiseret koncept. ©Endress+Hauser

  • ”Liquiline CM442R udmærker sig ved at være let integrerbar. Hvis jeg ønsker at tilføje en ekstra sensor, installerer jeg den i processen og forbinder den til CM442R. Herefter dukker den op i ”driverbiblioteket”. Her klikker jeg blot på den, hvorefter den integreres automatisk i styringen."

  • ”Specielt på den næsten 7 meter høje tank med råsyre er Bluetooth kommunikationen med sensoren meget anvendelig."

Produktion

Under produktion er ZPD A/S afhængige af en løbende overvågning af mange forskellige parametre. Det er af yderste vigtighed, at den ansvarlige operatør løbende har adgang til realtime information om processen. Det kan være parametre som flow, temperatur, niveau, ledningsevne, tryk og pH-værdi. Da der er tale om relativt store data, som skal sammenholdes hurtigt, er store dele af produktionen programmeret i henhold til S88-standarden, hvor hver enkelt anlægsdel har sin egen dedikerede PLC. Alle oplysninger samles herefter via Ethernet til det centrale SRO-anlæg.

Hvor det er muligt anvendes instrumenter med Ethernet- og multiparameter output. Blandt de anvendte instrumenter kan nævnes Proline Promag H100 og Liquiline CM442R.

Proline Promag H100 anvendes primært til at overvåge flow under produktion, men når en batch afsluttes, skubbes produktet igennem rørene med et ”vandskub”. Her anvendes flowmålerens indbyggede ledningsevnemåler til at overvåge faseskiftet mellem produkt og vand.

En alternativ og effektiv løsning

Den nye radar, Micropilot FMR10, er en særdeles populær måler til at måle niveauet i mange vandbaserede applikationer. Den har en Bluetooth funktion, som giver brugeren en fordel, når den anvendes på svært tilgængelige målepunkter samtidig med, at den er meget økonomisk i brug. Hos ZPD A/S så man gerne, at denne nye radar kunne anvendes på flere nye applikationer.

I forbindelse med rengøring af processen anvendes en CIP-rutine, som bl.a. bruger en syreopløsning. Niveauet i denne tank ønskede ZPD A/S ligeledes at overvåge. På grund af tankhøjden måtte FMR10s ”storebror” indkaldes til opgaven.