HART – velafprøvet til procesautomatisering

Udnyt dine HART-enheder bedre ved at bruge os som din projektpartner.

HART er en industriel standard med en meget stor installeret base på verdensplan. Det er "intelligent" teknologi, dvs. den understøtter samtidig transmission af 4...20 mA analogt signal og digital kommunikation ad de samme linjer.
Inden for næsten alle anvendelser bruges HART-signalet kun til parameterisering. Med de rette værktøjer giver HART dig dog adgang til kontinuerlig enhedsovervågning, enhedsdiagnostik i realtid og multivariabel procesinformation for nye og gamle enheder.

Dine HART-fordele

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Udnyt potentialet ved HART med os som din partner

 • over 20 års erfaring med velafprøvet teknologi

 • omfattende udvalg af HART-måleinstrumenter

 • avanceret diagnostik og intelligente multivariable enheder

 • nem ibrugtagning og enhedsstyring

 • nem integration i styresystemer

 • hjælpehardware og håndholdt

 • verdensomspændende service og support

Enhedsintegration

Der er tre grundlæggende metoder til at integrere målingerne fra HART-enheder i et styresystem:

 • punkt til punkt-forbindelse af 4...20 mA-signalet

 • forbindelse via en ekstern I/O- eller HART-multiplekser til et højere rangerende bussystem, f.eks. PROFIBUS

 • i sjældne tilfælde tilslutning af en HART-multidropbus til et HART I/O-kort

Kun i de to sidstnævnte tilfælde har styresystemet adgang til al enhedsinformation.

Enhedsdrift og -styring

Der er adgang til oplysninger om HART-enheder (parametre, status osv.) via:

 • en FDT-frame, f.eks. FieldCare, som kræver en såkaldt DTM for hver enhedstype

 • et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)

Vi tilbyder DTM'er, DD'er og EDD'er til alle vores HART-enheder og sikrer, at de integreres i de ovennævnte værktøjer.

HART – løsninger til enhedsstyring

© Endress+Hauser
© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser

Downloads