Sikker overvågning af en tank

Undgå farligt overløb med et intelligent system, der træffer beslutninger for jer

Opbevaringstanke til petroleum og kemikalier fungerer som store beholdere til kraftfulde og flygtige væsker, der kan medføre alvorlige miljøskader, hvis de ikke overvåges sikkert. En defekt brændstofmåler risikerer ikke at advare operatører af lagerdepoter om, at en tank til opbevaring af brændstof er fyldt til et farligt højt niveau. Efterhånden vil store mængder farlig væske løbe over fra tanken, hvilket potentielt kan forårsage, at der dannes dampe, som antændes, efterfulgt af eksplosioner og brand.

Intelligent system, der træffer beslutninger for jer

På grund af nylige hændelser er der udført systematiske eftersyn af systemer til forebyggelse af overfyldning, og branchens bedste praksis for håndtering af opbevaringstanke kombinerer nu de eksisterende foreskrevne API 2350-standarder med IEC 61511-standarderne for funktionel sikkerhed. Ud over opfyldelse af disse standarder og reduktion af risikoen står tankdepoter stadig over for de typiske krav, der stilles i industrien, f.eks. maksimering af produktiviteten, reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne og udvikling af en engageret og erfaren arbejdsstyrke.

Disse udfordringer vanskeliggøres yderligere af stagnerende budgetter for driftsudgifter, videnskløfter og stadig strengere krav om forrentning. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at et system til forebyggelse af overfyldning (OPS) øger sikkerheden, men også medfører besparelser som f.eks. kortere tid og lavere omkostninger til idriftsættelse samt færre vedligeholdelsesomkostninger.

Fordele ved brug af automatisk system til forebyggelse af overfyldning

  • Øg sikkerheden betydeligt, og opfyld de eksisterende krav i API 2350 og IEC 61511 ved brug af automatiske systemer til forebyggelse af overfyldning

  • Spar omkostninger, og øg sikkerheden for hele depotet med automatiserede, detaljerede advarselsmeddelelser

  • Spar tid med flere ubemandede påfyldninger, som foretages samtidig, i forhold til mere enkle systemer

  • Omkostningsbesparelser og øget transparens med fuldautomatiseret og dokumenteret prøvning af hele systemet uden demontering af instrumenter

  • Øg tankkapaciteten ved brug af et automatiseret OPS-system takket være reducerede reaktionstider ved nedlukning

Overvågning af tanke med automatisk system til forebyggelse af overløb

©Endress+Hauser
Sikker overvågning af en tank med et intelligent system, der træffer beslutninger for jer ©Endress+Hauser

Sikker overvågning af en tank med et intelligent system, der træffer beslutninger for jer.

System til forebyggelse af overfyldning med en kombination af API 2350 og standarden for funktionel sikkerhed IEC 61511 ©Endress+Hauser

Automatiseret system til forebyggelse af overfyldning med en kombination af API 2350 og standarden for funktionel sikkerhed IEC 61511

Downloads