Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Automatiser vandnetværket med Netilion Network Insights

Maksimal gennemsigtighed af vandflow i drikke- og spildevandssektoren

Netilion Water Network Insights optimerer jeres processer i hele vandcyklussen med sensorer, som indsamler værdifulde oplysninger.

 • Målinger i forbindelse med vandudledning og -rensning

 • Sikker vandkvalitet og -kvantitet i hele drikkevandsnetværket

 • Målinger ved indløb og udløb på industrielle anlæg og rensningsanlæg

 • Restudledninger fra spildevandsrensning osv.

Vores løsning registrerer målinger på alle procestrin og visualiserer dem i en tilpasset visning.

Effektiv procesovervågning

 • Omfattende visualisering, som reducerer behovet for manuelle målinger og prøveudtagninger samt logistik i forbindelse med dataindsamling

 • Bedre forsyningsstyring med et forudsigeligt vandforbrug

 • Mindre spild med overvågning af minimumsværdier om natten

 • Bedre driftseffektivitet og hurtigere vedligeholdelse med målrettet underretning om fejl

Fordele

 • Maksimal gennemsigtighed med kontinuerlig monitorering af kvantitets- og kvalitetsparametre

 • Overholdelse af gældende lovkrav med cloud-baseret flowmålerverificering med Heartbeat Technology

 • Omfattende visualisering af data når som helst og hvor som helst