Vandanalysepanel

Modulopbygget panelløsning til pålidelig og sikker vandovervågning i alle industrier

Vandpaneler er den perfekte løsning overalt, hvor direkte procesinstallation af måleinstrumenter er vanskelig at håndtere eller uønsket. De har digital Memosens-teknologi, som sikrer alle de nødvendige målesignaler til processtyring og diagnostik. Et bredt udvalg af funktioner til prøveforberedelse og parametre gør det muligt at tilpasse panelet til alle dine processer. Det modulopbyggede design gør panelerne nemme at installere, indkøre og betjene, og de kan kombineres helt som ønsket.

Modulopbygget panelløsning til pålidelig og sikker vandovervågning i alle industrier. ©Endress+Hauser

Vandovervågningspaneler har alle de nødvendige målesignaler til processtyring og diagnostik

Dine fordele

 • Applikationsspecifik, tilpasset løsning

 • Pålidelig og sikker drift i henhold til relevante forskrifter og europæiske standarder

 • Pladsbesparende layout

 • Modulopbygget, skalerbar og nem eftermontering

 • Høj tilgængelighed for anlægget, nem kalibrering og brugervenlig vedligeholdelse med Memosens-teknologi

 • Liquiline-controllere med flere kanaler gør det muligt at bruge den samme transmitter til alle parametre

Nem vedligeholdelse, begrænsede driftsafbrydelser

Prøvestrømmen kommer via tryklinjens omføring eller via en separat pumpe afhængigt af processen. Hvert målepunkt er direkte forbundet med prøvestrømmen, som også kan tilpasses separat til de respektive parametre og afbrydes, når der udføres vedligeholdelse på sensorerne. Det muliggør nem vedligeholdelse af målesystemet på stedet med kun kortvarige driftsafbrydelser for målingerne.

Minimal arbejdstid, maksimal processikkerhed

Alle paneler kan udstyres med Liquiline-controllere til flere parametre. Det muliggør brugen af forhåndskalibrerede sensorer med Memosens-teknologi, så arbejdstiden i processen reduceres betydeligt. Og bedre endnu: Det gennemtænkte driftskoncept sikrer maksimal brugervenlighed og processikkerhed.

Måling af mange forskellige parametre

 • pH/ORP

 • Ledeevne

 • Opløst oxygen

 • Turbiditet

 • Klor

 • Nitrat

 • Sumparametre (BOD, COD, TOC, SAC)

 • Farvemålinger og fotometriske målinger

Andre parametre er tilgængelige på forespørgsel.

Anvendelsesområde

Vandanalysepaneler anvendes til overvågning af mange forskellige parametre i forsyningsvirksomheder inden for alle industrier, herunder:

 • Procesvand

 • Vandkontrol – spildevandsovervågning

 • Afvandingsområdeprøveudtagning

 • Afsaltning

 • Overvågning af omvendt osmose

 • Overvågning af opkloring og afkloring

 • Sivevandsovervågning (lossepladser)

 • Overvågning af overfladevand

 • Drikkevareproduktion

 • Bearbejdning af kemisk pulp