Energiløsninger i smart skala til varmesystemer

Konstant overvågning af varmesystemet holder energiomkostningerne nede

Der er en lang række branchespecifikke varmeprocesser og teknologier, som kræver en individuel tilgang og foranstaltninger til evaluering og forbedring af systemets ydelse. Kedler og varmeaggregater med optænding er typisk store kilder til energitab på grund af ineffektiv forbrænding, forkert drift og dårlig vedligeholdelse. Den nemmeste metode til at evaluere sådanne tab er måling af effektiviteten.

Varmesystemets effektivitet

Ved at overvåge parametre som brændstofgennemløb, forbrændingsluft, røggastemperatur eller overføringshastigheden for varmeenergi kan varmeproduktionens effektivitet evalueres med henblik på at:

  • Identificere, kvantificere og tildele tab i systemet, f.eks. på grund af manglende udnyttelse eller kun delvis drift af brænderen

  • Måle kedler og forbrugere og optimere deres brug

  • Minimere vedligeholdelsesomkostningerne og nedetiden

  • Kvantificere mål såsom forvarmning af forbrændingsluft

Specifikt energiforbrug

Tildeling af energiforbrug til bestemte områder og processer er en af de afgørende faktorer for energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forudsætning for transparent bogføring .Nøjagtig måling af varmeenergiforbruget pr. produktenhed eller pr. m³ og år er også afgørende for at vurdere systemets effektivitet og nyttigt for at optimere produktionsprocesserne. De belastninger, der påvirker omkostningerne betydeligt, kan identificeres. Desuden er dataene egnet til en evaluering af CO2-aftrykket.

Varmeanvendelse – parametre

©Endress+Hauser
Dampgeneratorkedlen med Micropilot M ©Endress+Hauser
Dampgeneratorkedlen med Micropilot M ©Endress+Hauser
Ingeniør kigger ud over et anlæg ©Endress+Hauser
Betjening af en Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Downloads