Energirådgivning

Stop energitabet, øg energieffektiviteten, og reducer energiomkostningerne

Som specialist inden for energiløsninger tilbyder vi også rådgivning og kan hjælpe dig med at optimere energiforbrug, distribuering og forsyning. Vi analyserer dine processer grundigt og kan derfor identificere dine potentielle besparelser. Når vi gør det, tager vi også højde for mulige synergier for din virksomhed. Opnå den højest mulige kvalitet med verdens første tekniske afdeling, der er certificeret iht. ISO 50001 og har 15 års erfaring med rådgivning inden for energi.

Fordele

  • Reducering af omkostningerne ved at øge energieffektiviteten, hvilket har en direkte indvirkning på dine driftsindtægter

  • Effektiv og pålidelig forsyning af medier til dine processer baseret på bæredygtige koncepter vha. energier som damp, køling, opvarmning, trykluft, elektricitet eller tekniske gasser, uanset producenten af udstyret til elektricitetsproduktionen

  • Individuel rådgivning betyder, at projekter tilpasses optimalt til dit behov, før de implementeres, hvilket sikrer, at besparelsesmålene nås

  • Vi hjælper dig med at introducere et energistyringssystem og foretage energikontrol baseret på internationalt og lokalt anerkendte standarder, som f.eks. ISO 50001 og EN 16247

Leveringskapacitet

  • Analyse af energieffektivitet og potentiale baseret på en energikontrol iht. EN 16247-1, som giver transparens for dine energiflows og energiomkostninger og prioritering af effektivitetspotentiale, inkl. udarbejdning af et katalog med foranstaltninger

  • Understøttelse af implementeringen af foranstaltningerne og realisering af effektivitetspotentialer, hvor der tages højde for de tekniske og økonomiske forhold

  • Omfattende support ved introduktion af et energistyringssystem iht. ISO 50001 eller andre standarder og effektiv gennemførelse af certificeringsprocessen i tæt samarbejde med dig og certificeringsvirksomheden

  • Support i hele dit anlæg levetid, for eksempel lokalisering af lækager i trykluftsnetværket og afhjælpning af dem

Som specialist inden for energiløsninger tilbyder vi også rådgivning. ©Endress+Hauser

Individuel rådgivning, som sikrer, at besparelsesmålene nås

Downloads