Energiløsninger i smart skala til dampsystemer

Overvågning af dampkedlers effektivitet betaler sig

En typisk dampkedel bruger ofte mange gange de oprindelige anskaffelsesudgifter i brændstofforbrug om året. Investeringsomkostningerne for en kedel kan nemt være fem gange lavere end det årlige brændstofforbrug. Derfor vil en forskel på bare et par procentpoint for kedeleffektiviteten enheder imellem medføre væsentlige brændstofbesparelser. Vore energiløsninger i smart skala til dampsystemer hjælper dig med at overvåge kedlens effektivitet.

Kedeleffektivitet

Den afgørende faktor for at nyde godt af kontinuerlig reduktion af omkostningerne er overvågning af brændstofforbruget eller kedlens effektivitet. Der tages højde for varmevekslerens effektivitet samt stråling, konvektion og udluftningstab. Det hjælper med at:

  • Opnå transparens for brændstof-/dampforbruget

  • Identificere/kvantificere og tildele tab i systemet

  • Måle kedler/konsumenter og optimere deres brug

  • Minimere vedligeholdelsesomkostningerne/levetiden

  • Kontrollere investeringer

  • Evaluere den mest effektive driftsbelastning af kedlen/produktionen

Dampbalance og lækage

Der går meget energi tabt i dampsystemer på grund af forkert isolering eller lækage ved ventilstyr, forgreninger, trykregulatorer, rørled og defekte automatiske drænventiler. Masseafbalancering vha. måling på forskellige steder i systemet hjælper med at:

  • Registrere lækager i tide

  • Definere de ideelle vedligeholdelsesintervaller og retfærdiggøre udgifter

  • Finde svage punkter i isoleringen

  • Kvantificere og reducere kondensattab og dermed spare værdifuld energi, reducere spædevand og kemikalier

Specifikt energiforbrug

Tildeling af energiforbrug til bestemte områder og processer er en af de afgørende faktorer for energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001) og en forhåndsbetingelse for transparent bogføring. Nøjagtig måling af luftforbruget pr. produktenhed er også nyttigt for optimering af produktionsprocesserne. Desuden er dataene egnet til en evaluering af CO2-aftrykket.

Dampanvendelse – parametre

©Endress+Hauser
Overvågning af effektiviteten af dampkedler kan betale sig ©Byworth Boilers

Overvågning af effektiviteten af dampkedler kan betale sig

Energiløsninger i smart skala til dampkedler, som giver væsentlige brændstofbesparelser ©Endress+Hauser

Energiløsninger i smart skala til dampkedler, som giver væsentlige brændstofbesparelser

Damplækage i en produktionsproces ©Endress+Hauser

Damplækage i en produktionsproces

Kontinuerlig omkostningsreduktion ved at overvåge brændstofsforbrug eller kedlens effektivitet ©Endress+Hauser

Kontinuerlig omkostningsreduktion ved at overvåge brændstofsforbrug eller kedlens effektivitet

Konstant overvågning af en dampkedel og dampsystemet er afgørende for at forbedre systemets ydelse ©Endress+Hauser

Konstant overvågning af en dampkedel og dampsystemet er afgørende for at forbedre systemets ydelse

Damplækage ©Endress+Hauser

Damplækage

Downloads