Målesystemer til bunkerbrændstof

Maksimal transparens og pålidelighed med certificerede løsninger til måling af bunkerbrændstof

Hver eneste dag pumpes der bunkerolie i brændstoftankene på tankskibe, fragtskibe, bulkskibe og fiskerbåde. Traditionel mængdemåling via tankmåling kan for eksempel være forbundet med stor usikkerhed på grund af fejlbehæftet volumen til masse-beregning samt ikke-medregnet luftindhold, som skyldes tankstripning og "cappuccino-effekten". Vores løsning med målesystemer til bunkerbrændstof forhindrer måleunøjagtigheder under denne proces, uanset hvor små de er.

Maksimal transparens og pålidelighed under processer med bunkerbrændstof ©iShutterstock

Maksimal transparens og pålidelighed gennem hele bunkerbrændstofprocessen

Målesystem til bunkerbrændstof installeret på en pram ©Endress+Hauser

Detektering af luftlommer og potentielle "cappuccino-effekter", som opstår i forbindelse med stripning af tanke

Maksimal transparens og pålidelighed under processer med bunkerbrændstof på pramme eller inde på land ©Endress+Hauser

Maksimal transparens og pålidelighed under processer med bunkerbrændstof på pramme eller inde på land

Forsegling med bly i et Promass-system til måling af bunkerbrændstof ©Endress+Hauser

Forsegling med bly i et Promass-system til måling af bunkerbrændstof garanterer sikkerhed under påfyldningsprocessen

Transparens giver indblik

Vores system til måling af bunkerbrændstof er baseret på den gennemprøvede Coriolis-massemåling, som er blevet brugt til custody transfer-anvendelser i olie- og gasindustrien i årtier. Det eliminerer problemer med traditionel måling og sikrer maksimal transparens under bunkerproceduren. Dette system, som er udviklet og patenteret af applikationsspecialister, sikrer, at der tages korrekt højde for luftlommer i målingen ved tømning af tanke.

Fordele

  • Garanti for tillid og rentabilitet på en og samme tid takket være nøjagtig og uomtvistelig afregning af den leverede mængde bunkerbrændstof

  • Øget transparens via samtidig overvågning af flere procesparametre under hele processen med brændstofpåfyldning og detektering af luftlommer samt potentielle "cappuccino-effekter", der forekommer ved stripning af tanke

  • Større og holdbar effektivitet med kortere nedetid takket være nøjagtig direkte massemåling uden konvertering af volumen

  • Ubegrænset sikkerhed med et målesystem, som er certificeret i henhold til MID (MI-005) og godkendt til kommerciel brug af havnemyndighederne (MPA) i Singapore

  • Tidsbesparende takket være enkel drift og optimal styring med et letforståeligt kontrolpanel til direkte sporing af vigtige parametre eller udskrivning af dem når som helst til rådgivning i forbindelse med tvetydigheder