Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Plant Asset Management

Vi forstår måleenheder – og håndtering af dem i hele levetiden

Har I alle de relevante oplysninger til rådighed til optimering af vedligeholdelsen? Er I i stand til at reagere hurtigt på defekter og funktionsfejl for instrumenter? Dette er bare to af de spørgsmål relateret til anlægsdrift, hvor Endress+Hausers Plant Asset Management-løsning og -tjenester giver væsentlige forbedringer. Alle måleinstrumenter skal konfigureres, kalibreres og vedligeholdes, og oplysningerne skal administreres i hele levetiden.

Reducer kapital- og driftsudgifterne

Vores Plant Asset Management hjælper med at optimere styringen af jeres måleinstrumenter lige fra udviklings- til driftsfasen. Vi sørger for nyttige aktivoplysninger i hele levetiden: fra teknologi og løsninger til adgang til og administration af oplysninger, som kan integreres i jeres forretningsprocesser og IT-struktur. Endress+Hausers services hjælper med alle behov relateret til jeres måleinstrumenter lige fra udvikling til optimeret vedligeholdelse.

Plant Asset Management

© Endress+Hauser

Vores løsning kombinerer felterne Asset Information Management, Device Configuration Management og Calibration Management.

Vores Plant Asset Management-tilbud hjælper jer med optimering af industrielle arbejdsgange og forretningsprocesser relateret til anlægsaktiver i ibrugtagnings- og driftsfasen.

Fordele

  • Hurtig ibrugtagning af anlægsaktiver og vedligeholdelse af dem i driftsfasen for at fastholde/forbedre anlæggets præstation

  • Reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, f.eks. ved at muliggøre effektive, papirløse arbejdsgange

  • Øget tilgængelighed og pålidelighed for anlægget, f.eks. via diagnostik og optimering af planlagte hændelser (såsom kalibreringer)

  • Hjælp til overholdelse af standarder og bestemmelser (f.eks. til kvalitetsstyring)