Endress+Hauser og Metso omstrukturerer fælles salgsaktiviteter

Omstrukturering af virksomheder i Schweiz og Finland

Endress+Hauser-koncernen og Metso Automation Inc. planlægger at omstrukturere deres salgs- og serviceaktiviteter i Schweiz og Finland fra og med 1. juli 2015. Begge koncerner vil opspalte deres gensidige minoritetsaktieposter i de respektive enheder og skabe deres egne dedikerede salgs- og serviceorganisationer med henblik på at servicere deres kunder.

Baseret på den fordelagtige markedsposition, som virksomhederne har opnået i løbet af de seneste år i både Schweiz og Finland, vil Endress+Hauser og Metso fortsat servicere deres kunder med deres egne salgs- og servicenetværk. Begge sider er enige om fortsat at arbejde tæt sammen, så overdragelsen af aktiviteter kommer til at ske så enkelt og smertefrit som muligt for deres kunder.

I Schweiz overdrages Metso Automation Inc.'s minoritetsaktiepost i Endress+Hauser Metso AG til Endress+Hauser pr. 1. juli 2015. Salgs- og servicevirksomheden skifter navn til Endress+Hauser (Schweiz) AG og vil udelukkende fokusere på Endress+Hausers produkter og serviceydelser til procesindustrien. Metso vil fortsætte med at servicere det schweiziske marked med sine produkter og serviceydelser til ventil- og pumpeindustrien.

Endress+Hausers salgs- og serviceaktiviteter i Finland flyttes til et nyt selskab med navnet Endress+Hauser (Finland) Oy pr. 1. juli 2015. Dette selskab vil være Endress+Hausers eneste repræsentation i landet. Metso vil fokusere på salg og service af Metsos flowkontrolløsninger til oile- og gasindustrien, papirindustrien, mineindustrien og andre procesindustrier. Endress+Hauser (International) Holding AG's minoritetsaktiepost i det nuværende Metso Endress+Hauser Oy overdrages til Metso.

Baseret på Metsos nye strategi, som blev præsenteret i 2014, vil virksomheden fortsætte sin transformation hen imod en mere fokuseret industriel virksomhed med tre forretningsområder — Mineraler, Tilslagsmaterialer og Flowkontrol — som henvender sig til kunder inden for mineindustri, tilslagsmaterialer og olie- & gasindustrien. Endvidere vil Metso servicere papirindustrien, elforsyningsselskaber og andre procesindustrier med sine kontrolløsninger og serviceydelser.

Download hele pressemeddelelsen her

Kontakt