Bliv chef på dit eget renseanlæg for en dag...

Spildevandsrensning har historisk set fokuseret mest på rensningssevnen, men i dag har emner som energieffektivitet, mængden af tilsætningsstoffer der anvendes og processtabilitet fået en større betydning. Det er kun muligt at opnå den ønskede optimering, hvis man investerer i avanceret måleudstyr og kontrolteknikker samt begynder at måle igennem processen.

For at belyse dette, har Endress+Hauser oprettet en uddannelsespakke, som gør det muligt at analysere effektiviteten på et spildevandsrensningsanlæg under forskellige driftsbetingelser og automatiseringsstrategier – alt sammen i realtid. I samarbejde med Instituttet for sanitær teknik på universitetet i Stuttgart kan kursisterne køre to fuldt funktionelle mikrorenseanlæg under simulering af realistiske forhold. Deltagerne har for eksempel mulighed for at lære, hvilke automatiseringskoncepter der er passende under høj hydraulisk belastning eller høj kulstofbelastning.

Formålet med kurset er at forstå opsætning og funktion af de forskelligebehandlingstrin i et kommunalt renseanlæg. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at vælge de rigtige måleinstrumenter og opnå viden til at montere og bruge dem for at opnå optimale driftsbetingelser.

Tag kontakt til os, hvis du vil vide mere!

Endress+Hauser har udviklet en uddannelsespakke til analyse og drift af et aktivt renseanlæg ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har udviklet en uddannelsespakke til analyse og drift af et aktivt renseanlæg

Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at vælge de rigtige måleinstrumente, montere og bruge dem ©Endress+Hauser