Afkort udviklingstiden for instrumenter med data af høj kvalitet

Adgang til opdaterede og ensartede produktdata gør det muligt at træffe de rette beslutninger

Når der udvikles eller omarrangeres procesanvendelser, kan der gå meget tid med at definere de rette måleinstrumenter. Endress+Hauser hjælper dig med at afkorte udviklingstiden med forskellige avancerede værktøjer, så du når dit projekt til tiden og inden for budget.

Fordele

  • Mindre tidsforbrug til detaljeret instrumentudvikling

  • Åben grænseflade til integration af dataene i kundesystemer

  • Færre fejl takket være elektronisk dataudveksling

  • Overfør data til materialelisten (BOM)

  • Problemfri overdragelse til de næste projekttrin

Udvikling med fuld sporbarhed

Uanset om du beskæftiger dig med detaljeret udvikling, udarbejder isometriske tegninger eller skriver materialelister, kan du stole på Endress+Hausers enhedsdata. Ved hjælp af vores onlineværktøjer kan du vælge og dimensionere det bedste instrument til anvendelsen og konfigurere det i henhold til din anvendelse. Der genereres en produktordrekode, og ud fra denne kode udarbejdes der CAD-modeller og tegninger for enhederne, som kan bruges til planlægning og dokumentation.

Afkort udviklingstiden med data af høj kvalitet og avancerede værktøjer. ©Endress+Hauser

Adgang til tekniske data gennem hele livscyklussen

Der genereres anlægsdata fra første planlægningsdag. Under hele dit projekt dokumenteres alle data og gemmes sikkert til alle efterfølgende processer. W@M Engineering er udviklet med henblik på overførsel af de definerede parametre for instrumenterne til de efterfølgende faser og processer, der tilbyder komplette oplysninger om aktiverne i hele anlæggets livscyklus.