Endress+Hauser fuldfører overtagelsen af Analytik Jena

De resterende minoritetsaktionærer får kontant kompensation

Endress+Hauser, den schweiziske specialist inden for måle- og automatiseringsteknik, har fuldført overtagelsen af den tyske leverandør af analyseinstrumenter, Analytik Jena. De resterende minoritetsaktier i Analytik Jena blev rent juridisk overført til Endress+Hauser den 30. marts 2016 efter registrering af overførselsbeslutningen i handelsregisteret, som det tidligere blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i februar. Processen afsluttes nu med den aftalte kontantudbetaling til minoritetsaktionærerne.

I forløbet op til den fuldførte overtagelse ejede majoritetsaktionæren Endress+Hauser alle aktierne i Analytik Jena bortset 3,4 procent. Analytik Jena modtog anmodningen om de resterende aktier i september 2015. Dette var startskuddet til den sidste del af overtagelsesprocessen, hvor en uafhængig taksator fastsatte virksomhedens værdi til 13,68 euro pr. aktie.

Endress+Hauser opnåede kontrol over børsnoterede Analytik Jena AG i 2013 og havde indtil for nylig 96,6 procent af aktierne. Formålet med opkøbet er at kunne servicere begge virksomheders kunder lige fra laboratoriet til processen og yde support fra produktudvikling til produktion. Analytik Jena beskæftiger næsten 1.000 ansatte på verdensplan inden for sin kernevirksomhed, som er analyseinstrumenter og life sciences.

Download pressemeddelelsen her

Hovedbygning hos Analytik Jena i Jena, Tyskland. © Analytik Jena

Endress+Hauser fuldførte overtagelsen af laboratorieanalysespecialisten Analytik Jena AG.

Kontakt