Endress+Hauser opnår guldstatus igen

Bæredygtige forretningsprocesser tildelt 68 point i EcoVadis-vurderingen

Endress+Hauser har fået Gold Recognition Level-certifikat i EcoVadis' audit, hvor der blev opnået en score på 68 point. Virksomheden er derfor blandt de førende fem procent af alle leverandører, som evalueres af EcoVadis, i den tilhørende sammenligningsgruppe.

Endress+Hauser opnåede endnu en gang en vurdering over gennemsnittet i alle aspekter, der blev evalueret i 2018, deriblandt kategorierne miljø, arbejdspraksis, fair forretningspraksis og bæredygtige indkøb. Virksomheden fremviste betragtelige forbedringer, hvad angår dokumentation af eksisterende processer, hvilket betyder, at resultater er mere sporbare.

"Stadig flere kunder lægger større vægt end nogensinde på, at virksomheder er bevidste om deres sociale ansvar. Et positivt resultat kan derfor have stor betydning for at kundes beslutning," udtaler Dr. Luc Schultheiss, økonomidirektør for Endress+Hauser-koncernen, i en kommentar til resultatet.

Koncernen har udarbejdet en bæredygtighedsrapport siden 2015, som illustrerer de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af virksomhedsledelse. EcoVadis-vurderingen fungerer som et strategisk nøgletal.

Praktiserede værdier

Dette års audit fremhævede bl.a. virksomhedens miljøpolitik, virksomhedskulturens store betydning for koncernen og ledelsen af medarbejderne.

Implementerede foranstaltninger omfattede global uddannelse, der formidler den familieejede virksomheds adfærdskodeks samt værdier og kultur til medarbejderne på en legende måde. Installationen af opladestationer til elcykler og elbiler, som i højere grad motiverer til at skifte til elektromobilitet, blev også fremhævet.

21 vurderingskriterier

EcoVadis driver en global platform, der gør det muligt for virksomheder at vurdere de miljømæssige og sociale aspekter hos deres leverandører. Resultaterne viser en global indsats, hvad angår miljømæssige, sociale og etiske faktorer, samtidig med at der kommes med forbedringsforslag. I dag vurderes mere end 45.000 virksomheder af EcoVadis.

Endress+Hauser fik endnu en gang det gyldne stempel for bæredygtige forretningsprocesser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser fik endnu en gang det gyldne stempel for bæredygtige forretningsprocesser i 2018 EcoVadis-vurderingen med 68 point.

Der tilbydes et stort udvalg af medarbejdergoder hos Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Virksomhedskulturen praktiseres hos Endress+Hauser. Der tilbydes også et stort udvalg af medarbejdergoder, lige fra børnepasning for familier til sundhedsfremmende tiltag.

Nye bygninger i Endress+Hauser-koncernen er baseret på et bæredygtigt energikoncept. ©Endress+Hauser

Ikke kun iøjnefaldende: Nye bygninger i Endress+Hauser-koncernen er baseret på et bæredygtigt energikoncept.

Kontakt