Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

IIoT til fjernovervågning af vandkvalitet

Få adgang til data fra målepunkter med din smartphone

Vores smartphone er blevet en vigtig del af vores liv. Vi bruger den hver dag og tager den med os overalt. Ville det ikke være fornuftigt også at administrere måledata på vores smartphone? Kunne det ikke være interessant at have adgang til data fra målepunkter, hvor som helst og når som helst?

Fordele

  • Enhedsoplysninger med billede

  • Visualisering af målte værdier

  • Statusbeskeder i hht. NAMUR NE 107

  • Brugerdefinerede grænseværdier med alarmer og meddelelser

  • Oversigt over alle akkumulerede alarmer og beskeder

  • Grafisk historik med måleværdier

  • Tildeling af målepunkter på kort

Netilion Smart Systems gør det muligt at fjernovervåge vandkvaliteten i bl.a. søer, åer og akvakultur. Brugeren modtager alle oplysninger på sin smartphone efter installation af Smart Systems appen. På denne måde kan brugeren fra centralt hold analysere vandkvaliteten og træffe afhjælpende foranstaltninger om nødvendigt.

Netilion Smart Systems pakker

Vi har i første omgang valgt at tilbyde to forskellige pakkeløsninger med relevante måleparametre for hhv.:

  • Overfladevand: pH, opløst ilt, ledningsevne og temperatur.

  • Akvakultur: pH, opløst ilt, ammonium, nitrat og temperatur.

Pakkerne kan naturligvis benyttes i andre applikationer, ligesom det er muligt at tilslutte andre parametre fra vores Liquiline program.

Netilion Smart Systems og IIoT

Endress+Hausers Netilion Smart Systems tilbyder en kombination af anerkendte instrumenter og IIoT. Procesværdier og enhedens diagnostiske data overføres til en central datahub via Edge-device. Dette giver brugeren adgang til en bred vifte af applikationer samt visualiseringer, evalueringer og funktioner. Information overføres direkte til brugerens smartphone og er dermed tilgængelig hvor som helst og når som helst. Brugeren er derfor altid informeret om den aktuelle status så tidlige foranstaltninger kan iværksættes.

Læs mere om Netilion Smart Systems

Få adgang til data fra målepunkter med din smartphone. ©Endress+Hauser