Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Proline Promag W for flowmåling uafhængigt af flowprofil

Proline Promag W er verdens første elektromagnetiske flowmåler uden målerørsindsnævring til pålidelig måling – uafhængigt af flowprofil og monteringssted.

I vand- og spildevandsindustrien er høj målenøjagtighed uundværlig for optimal processtyring.
En række forskellige faktorer, såsom komprimeret rørføring eller forhindringer i røret, forårsager turbulens med traditionelt, tilhørende målefejl. Promag W fra Endress+Hauser med optionen “0 x DN full bore” har løsningen på denne udfordring, som den eneste af sin slags i verden.

Promag W 300/400/500 flowmålere med optionen “0 x DN full bore” måler med høj nøjagtighed (± 0,5%) også direkte nedstrøms for rørbøjninger. De er særligt egnede til installationer hvor pladsen er trang, fordi de ikke kræver hensyn til indløb eller udløb. Dette betyder, at Promag W (0 x DN full bore) let kan håndtere nedstrøms hvirvler fra forhindringer, såsom rørbøjninger, indstikssensorer og fra ukendte årsager, såsom aflejringer på rørvæggen, dårligt tilpassede pakninger, eller vekslende indvendige diametre. Takket være designet uden målerørsindsnævring forårsager disse målere ikke tryktab.

Innovativ analyse af målesignal

Det nye og innovative målekoncept for Promag W (0 x DN), har flere måleelektroder for detektering af strømmen. Dette genererer en væsentlig højere tæthed af målte data i forhold til standardmålere. Sammen med den raffinerede signalanalyse er pålidelige måleresultater også mulige ved forekomst af kraftige hvirvler.

Fleksibel installation uden tryktab

I tilfælde af strømningsforstyrrelser, har man indtil i dag været nødt til, enten at overholde de anbefalede ind- og udløbsafstande eller benytte en måler med indsnævring af målerør. I mange tilfælde er der imidlertid ikke tilstrækkelig plads til lange rørsektioner, og indsnævring af målerør forårsager altid tryktab. Dette fører til øget energiforbrug til pumpedrift og resulterer i højere energiomkostninger.

Transmitter for problemfri systemintegrering

Promag W kan kombineres med forskellige transmittere: en kompakt version (Proline 300 og 400) eller en remote version (Proline 400 og 500) med op til fire ind- og udgange. Prolinetransmittere indgår ingen kompromiser med hensyn til ydeevne og nøjagtighed. Den digitale signalbehandling begynder i den intelligente sensor og er grundlaget for en pålidelig og meget nøjagtig måling. Fuld adgang til alle måledata, inklusive diagnostiske data sikret af Endress+Hausers Heartbeat Technology, er til enhver tid mulig, takket være digital datatransmission eller de frit kombinerbare indgange og udgange.

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 til vand og spildevandsindustrien

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 300 / 5W3B til vand- og spildevandsindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 300 til vand og spildevandsindustrien

Billede af elektromagnetisk flowmåler Proline Promag W 500 / 5W5B til vand- og spildevandsindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 til vand og spildevandsindustrien