Prowirl med integreret tryk- og temperaturmåling

Vortexflowmåleren til transparent og omkostningseffektiv energistyring for damp og gas

Med den nyintegrerede trykmåling er Prowirl F/R/O 200 det centrale målepunkt til alle industrielle damp- og gasanvendelser i rør på op til DN 300 (12"). Testmålinger har vist, at Prowirl, som er blevet løbende forbedret i årtier, har verdens bedste linearitet, hvilket betyder, at det er muligt at registrere energi og masseflow med maksimal nøjagtighed op til Re ≤ 10,000. Takket være det robuste design reducerer Prowirl 200 installations- og driftsomkostningerne og gør anlægget væsentligt mere tilgængeligt.

Fordele

  • Multivariabel vortexflowmåler med maksimal transparens: samtidig måling af masseflow, korrigeret volumen, energiflow, temperatur, tryk og dampkvalitet.

  • Effektiv dampanlægsdrift takket være verdensomspændende unik våddampsregistrering/-måling.

  • Kan bruges overalt: fleksibel justering af trykmålingsinstrumentet afhængigt af installationsplacering og - plads. Transmission af tryksignal i industriel kvalitet iht. ISO 2186.

  • Større tilgængelighed for anlægget: sensorer med langvarig stabilitet og robusthed med konsekvent målenøjagtighed op til Re ≤ 10.000 og unik linearitet.

  • Garanteret robusthed: høj modstandsdygtighed over for vibration, temperaturchok og vandhammer.

  • Gennemprøvet sensorteknologi: mere end 400.000 installationer på verdensplan.

Prowirl F 200 med monteret trykmålingsenhed til gasser og damp (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Tryk- og temperaturkompensation – med hvilket formål?

I procesindustrien er tryk/temperatur for damp/gas ofte ikke konstant. Hvis der ikke tages højde for effekten af dette, opstår der massive målefejl og dermed tab af energi og penge. Med den indbyggede (tilvalg) tryk- og temperaturmåling sikrer Prowirl 200 den højeste nøjagtighed, når det gælder om at fastslå dampens tæthed og energiindholdet. Det er dermed ikke længere nødvendigt at have fire separate instrumenter til flow, tryk, temperatur og flowberegning.

©Endress+Hauser

Registrering af våd damp – med større sikkerhed og effektivitet

Damp bruges i store mængder i mange anvendelser (opvarmning, rengøring eller energiforsyning). Varmeoverførslen er dog kun for alvor effektiv med "mættet damp." Men på grund af fejl i kedelsystemer eller eksisterende kondensat forekommer der ofte "våd damp" i rør med alvorlige konsekvenser: dårlig energioverførsel, farlig vandhammer eller voldsom korrosion på grund af opløste salte. Prowirl 200 er den første vortexmåler, der er i stand til kontinuerligt at overvåge dampkvalitet og -mængde.

©Endress+Hauser

Ensartet koncept med to ledninger

Som et innovativt måleinstrument med to ledninger er Prowirl 200 baseret på et ensartet instrumentkoncept, der reducerer kompleksiteten væsentligt for brugeren. Det nye koncept standardiserer alt lige fra drift, menustrukturer, funktionsbetegnelser, software, grænseflader, datastyring, systemintegration, fejlvisning og dokumentation til produktstruktur. Disse innovationer skaber langsigtede økonomiske fordele for kunderne i hele anlæggets levetid.

Uovertruffen robusthed på verdensplan

Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåler, der findes på markedet. Den kapacitive DSC-sensor sikrer præcise aflæsninger med den højeste linearitet selv under de mest krævende procesforhold. Takket være afbalanceringen er DSC-sensoren modstandsdygtig over for systemvibrationer, temperaturchok (> 150 K/s) samt vandhammer og kondensfremkaldt vandhammer. Langsigtede testmålinger bekræfter, at Prowirl-vortexmålere ikke har nogen form for udsving selv efter flere års brug (levetidskalibreringsfaktor).

Vortexflowmålingsprincippet

Denne film viser, at Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåler på verdensplan selv under ekstreme procesforhold.

Måling af dampkvalitet med Prowirl F 200 – til maksimal driftssikkerhed, energi og omkostningseffektivitet

Detektering af våddampsmåling af dampfugtigheden for damp.

Prowirl F 200 med monteret trykmålingsenhed til gasser og damp (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 med monteret trykmålingsenhed til gasser og damp (kan roteres 360°)

Prowirl F 200 med monteret trykmålingsenhed til væske (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 med monteret trykmålingsenhed til væske (kan roteres 360°)

Downloads