Endress+Hauser udvider sin produktion i USA

Koncernen udvider Raman-analysatorproduktionen og bygger nyt anlæg til temperaturmålingsteknik

Måleteknik- og procesautomatiseringsspecialisten Endress+Hauser har udvidet sine produktionsfaciliteter i USA. Raman-analysatorproduktionsanlægget i Ann Arbor, Michigan, blev udvidet for i alt 9 millioner amerikanske dollars. I Greenwood, Indiana, har virksomheden opført et nyt anlæg til en værdi af 8 millioner dollars til temperaturmålingsteknologi.

Kaiser Optical Systems, som har været en del af Endress+Hauser-koncernen siden 2013, fremstiller Raman-spektroskopiinstrumenter i Ann Arbor, Michigan. Analysatorerne, som er designet til undersøgelse af sammensætning og materialeegenskaber for faste stoffer, væske og gas, bruges i processer og på laboratoriet. Endress+Hauser følger en strategi, der involverer brug af avanceret analyseteknik til procesapplikationer og støtte af kunderne på laboratorier og i processer.

Opførelsen af det nye anlæg til en værdi af 9 millioner dollars tog næsten et år og mere end fordobler gulvarealet til 8.100 kvadratmeter (87.000 kvadratfod). Med omkring 100 medarbejdere på verdensplan lægger Kaiser Optical Systems dermed op til yderligere vækst. "Udvidelsen gør det muligt for os at fremstille vores analysatorer i endnu større mængder og i den kvalitet, som vores kunder i hele verden efterspørger," understreger Tim Harrison, administrerende direktør for Kaiser Optical Systems.

Kundespecifik produktion

I Greenwood, Indiana, hvor det amerikanske salgscenter også har sit hovedsæde, har Endress+Hauser fremstillet temperaturmålingsteknologi og systemprodukter siden 2008. Virksomheden har nu investeret over 8 millioner amerikanske dollars i et 3.900 kvadratmeter (42.000 kvadratfod) stort avanceret produktionsanlæg. Det nye anlæg kommer til at fremstille sensorelementer, termometre og termorør samt transmittere, systemkomponenter og optagere.

"Det nye anlæg understreger Endress+Hausers fokus på markedet og kunderne i Nordamerika. Det viser, at vi er dedikerede og ønsker at fremstille og levere tjenester tæt på vores kunder," understreger Patrick McGlothlen, som er administrerende direktør for anlægget. Greenwood-anlægget producerer til hjemmemarkedet i USA, men forsyner også hurtigt og fleksibelt kunder i Canada, Mexico, Brasilien, Argentina, Colombia og Chile med skræddersyede produkter.

Stærk repræsentation i USA

Endress+Hauser har været repræsenteret i USA med eget salgscenter siden 1970. Virksomheden har et tæt, landsdækkende netværk af udvalgte repræsentanter, som servicerer kunderne. I USA fremstiller Endress+Hauser instrumenter til flow-, niveau-, tryk- og temperaturmåling, væskeanalyseteknologi, Raman-spektroskopiinstrumenter og laserbaserede gasanalysatorer. Koncernen beskæftiger mere end 850 medarbejdere i USA.

Endress+Hauser has indviet et nyt anlæg til temperaturmåling ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har indviet et nyt anlæg til temperaturmålingsteknik og systemprodukter i Greenwood, Indiana.

Kontakt