Op- og nedture hos Endress+Hauser

Regnskabsåret 2015: Valutaudsving påvirker omsætningsvæksten og øger presset på indtjeningen

Endress+Hauser leverede et solidt regnskab for 2015. Alligevel er gruppen ikke tilfreds med virksomhedens udvikling. I lokale valutaer oplevede den schweizisk baserede koncern næsten ingen vækst i nettoomsætningen. Valutakurser påvirker den i forvejen pressede indtjening yderligere.

Koncernen øgede koncernomsætningen med 6,5 procent til mere end 2,1 milliarder euro. Som økonomidirektør Luc Schultheiss påpegede, var væksten styret af effekten af valutakursudsving. "Alle kernevalutaer faldt i værdi i forhold til euroen. Set ud fra et lokalt valutastandpunkt steg omsætningen kun med 0,7 procent." I schweizerfranc faldt den faktiske regnskabsvaluta for moderselskabet med 6,6 procent.

Nye økonomiske tider i Kina og lave råvarepriser

Forretningsaktiviteterne var påvirket af langsommere økonomisk vækst i Kina og faldende råvarepriser, især olieprisen. "Faldende efterspørgsel efter råvarer og energi i Kina havde en negativ effekt i mange lande, lige fra Stillehavsregionen til den sydøstlige del af Asien og Sydamerika," forklarede CEO Matthias Altendorf. Politiske kriser og økonomisk usikkerhed lagde en dæmper på investeringslysten i hele verden.

Nye forretningsområder udviser vækst

Ifølge CEO'en var der en positiv udvikling i forbrugerorienterede og ikke-konjunkturprægede industrier som føde- og drikkevarer, vand og spildevand samt life sciences i 2015. Aktiviteterne inden for tjenester og komplette automatiseringsløsninger oplevede høj vækst. Der var desuden en vækst over gennemsnittet inden for analyseområdet. "Det bekræfter os i vores strategi med at styrke procesanalyseaktiviteterne og samtidig satse på laboratorieanalysemarkedet."

Faldende indtjening og fortsat økonomisk styrke

Da omkostningerne steg uforholdsmæssigt meget, faldt driftsoverskuddet (EBIT) med 6,3 procent til 251,3 millioner euro. På trods at lidt lavere beskatning faldt nettoindtjeningen med 14,1 procent til 164,7 millioner euro. Nettoresultatet (ROS) faldt med 2,7 procentpoint til 10,9 procent. Endress+Hausers økonomiske styrke forbliver stabil med likvide aktiver på 382,7 millioner euro og banklån på 7,8 millioner euro. Egenkapitalandelen steg med 4,7 procentpoint til 73,0 procent.

Væsentlige investeringer i salg og produktion

I 2015 investerede Endress+Hauser 166,1 millioner euro i nye bygninger og udstyr, hvilket var en stigning på 31,5 procent sammenlignet med året før. Endress+Hauser havde 12.952 medarbejdere ved årets afslutning. Yderligere 517 stillinger kom til i 2015. Dette tal inkluderede 353 i Europa. Endress+Hauser indsendte 270 patentansøgninger i 2015, hvilket var 11 mere end i 2014. Udgifterne til forskning og udvikling steg med 11,1 procent til 159,7 millioner euro, hvilket udgør 7,5 procent af omsætningen.

Ny fremadrettet strategi

Den globale salgs- og produktionstilstedeværelse, en bred base af forskellige industrier og det omfattende sortiment af produkter, løsninger og tjenester var med til at sikre, at koncernen klarede sig godt i et vanskeligt forretningsklima i 2015. Virksomheden planlægger at fastholde denne kurs med sin nye Strategi 2020+. Matthias Altendorf tror, at 2016 bliver endnu "mere vanskeligt" end det forrige år. Endress+Hauser forventer etcifret vækst og ønsker at fastholde indtjeningen på 2015-niveauet.

Download pressemeddelelse

Kontakt