SAP og Endress+Hauser arbejder på fælles IIoT-løsninger

Åbent platformskoncept til procesindustrien muliggør gnidningsløs integration af instrumenter i forretningsprocesser

SAP og Endress+Hauser vil intensivere deres samarbejde om udvikling af Industrial Internet of Things-applikationer (IIoT) til procesindustrien. Den markedsførende producent af software til virksomhedsbrug og specialisten inden for teknologi til proces- og laboratoriemåling annoncerede samarbejdet i forbindelse med ACHEMA i Frankfurt, Tyskland, verdens førende messe for procesindustrien. Fremover vil begge virksomheder arbejde tættere sammen om udvikling af fælles løsninger, salg og kundeimplementering.

Målet er fuld integration af Endress+Hausers instrumenter som digitale tvillinger i SAPs cloud-platform. Begge virksomheder ønsker at drage fordel af services og intelligente apps fra SAPs Leonardo-system samt Endress+Hausers IIoT-tilbud.

Planen er tæt integration af master- og sensordata samt måleværdier i kundeprocesser, logistik- og produktionsprocesser og udvikling nye digitale services, der er fokuseret på forebyggende vedligeholdelse og prædikativ kvalitet. Et åbent platformskoncept udgør basis for denne tilgang.

"To innovative virksomheder har slået kræfterne sammen for at realisere end-to-end OT/IT-integrationen fra instrumenter og hele vejen til forretningsprocesserne," udtalte Hala Zeine, SAPs direktør for den digitale forsyningskæde og produktion.

"Når det gælder digitalisering, bliver vinderne de virksomheder, der kan knytte deres systemer direkte til forretningsprocesser, så de til fulde og på pålidelig vis kan åbne op for eller omgå den klassiske automationspyramide," forklarede Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser-koncernen. "Vi og SAP har en fælles vision om at implementere denne strategi til fordel for vores kunder."

Endress+Hausers rolle i partnerskabet involverer at tilføre den instrumentviden, der er så afgørende for anlægsoperatører i form af digitale services, som vil blive implementeret ved at integrere de eksisterende Endress+Hauser IIoT-services og SAP-platformen ved hjælp af en standardiseret tilgang.

Endress+Hauser understøtter digitaliseringsstrategien i hele sin kundebase – lige fra den første skabelse og automatisk opdatering af en digital tvilling i hele produktets livscyklus, til end-to-end-konnektivitet fra sensoren til SAP IT-platformen.

SAP demonstrerer de konkrete fordele ved SAP Leonardo-systemet som en innovationsplatform. I SAP Asset Intelligence Network repræsenteres instrumenter som digitale tvillinger, der fungerer som basis for integration i kundens forretningsprocesser.

Ved hjælp af SAP Leonardo-teknologier som Machine Learning, Analytics og Blockchain kan intelligente services på fleksibel vis muliggøres i produktionsmiljøet. Innovationer inden for vedligeholdelse og optimering vil hjælpe kunderne med at opnå de to primære mål om at reducere driftsomkostningerne og øge produktiviteten.

Industrial Internet of Things-applikationer er ved at blive en del af procesteknikkens verden. ©Endress+Hauser

SAP og Endress+Hauser har et mål om fuld integration af Endress+Hausers instrumenter som digitale tvillinger i SAPs cloud-platform.

Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser-koncernen ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser-koncernen.

Kontakt