Mere end SIL – pålidelighed er grundlaget for risikostyring

Et pålideligt instrumentdesign gør det muligt at opnå mere pålidelige målinger og reducere risici

Processtyringssystemer fungerer kun pålideligt, når instrumenterne er pålidelige. Endress+Hauser kan hjælpe dig til at reducere risici i den grundlæggende processtyring samt sikkerhedsapplikationer via et sikkert instrumentdesign. For os er sikkerheden altid i højsædet, og den starter med et sikkert design og sikker produktion baseret på certificerede produkter, medarbejdere og processer.

Fordele

  • Produkter: korrekt udviklede og uafhængigt vurderede SIL-enheder

  • Processer: intensivt fulgt proces for udvikling af funktionel sikkerhed

  • Personale: kompetente funktionssikkerhedspartnere

  • Bæredygtighed: strategisk styring af funktionel sikkerhed med løbende forbedringer

Certificerede produkter øger sikkerheden og tilgængeligheden

Vi har siden 1999 udvidet vores sortiment, så vi nu har det største udvalg af sikkerhedsorienterede instrumenter, der opfylder sikkerhedsintegritetsniveauer op til SIL3.

Time-of-Flight-niveaumålingsinstrumenter, vibroniske punktniveaukontakter og enheder til måling af hydrostatisk niveau er eksempler på vores store sortiment, der er udviklet i overensstemmelse med IEC 61508 og vurderet af det uafhængige institut TÜV Rheinland . Funktioner som selvdiagnostik og tæthedstestning bidrager til at forøge processikkerheden og anlæggets tilgængelighed.

Certificerede medarbejdere og processer sikrer systematiske forbedringer

Vores certificerede funktionssikkerhedsstyring omfatter en kvalitets- og sikkerhedspolitik, som tillader permanent og systematisk godkendelse og forbedring. Til udvikling af hardware og software har vi implementeret standardiserede metoder, så systematiske og tilfældige fejl undgås. Under udviklingen af SIL-enhederne er krav og restriktioner tydeligt angivet i produktsikkerhedsvejledningerne. De tillader valg af en egnet enhed iht. IEC 61511, hvilket er dokumenteret i flere test.

Sikkerhed i tilfælde af fejl i enheden

Vores F&U-team udvikler systematisk måleenheder op til SIL3. De tager også højde for sikkerheden i tilfælde af fejl i enheden. Med Liquiphant FailSafe er der eksempelvis simuleret og testet over 100.000 driftstimer, 500.000 opstarter og 1,7 millioner krav. Der er genereret over 14.000 testeksempler og oprettet over 2.500 dokumenter til kontrol af sensorens funktion - alt sammen inden der er solgt en eneste enhed!

©Endress+Hauser

Mekanisk integritet reducerer risici i driften

Under design og produktion følger vores eksperter klare regler og beregninger, der ofte er defineret i standarder som EN eller ASME. Materialevalg til udvalgte brancher og applikationer er lige så vigtigt som virtuelle simuleringer, praktiske belastningstest eller Finite Element-metoden. Tætningskoncepter som enkelt, dobbelt eller fabrikstætning opnås via avanceret mekanisk design. Test som positiv materialeidentifikation er lige så vigtige som materialets sporbarhed eller dokumentation for svejsning.