Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Udledningsgrænser under kontrol

En del virksomheder i Danmark genererer forurenet spildevand, der skal behandles, før det kan frigives til kloaksystemet. Disse virksomheder opererer ofte deres egne rensningsanlæg for at reducere de forurenende stoffer til grænser, der opfylder de fastsatte udledningsaftaler med kommunen. For at opnå disse værdier for chrom og dermed chromat, kræves der en absolut pålidelig og præcis chromat (Cr (VI)) overvågning og fuld dokumentation af de målte værdier.

Dokumenteret overholdelse af grænseværdier i industrielt spildevand

Liquiline System CA80CR giver optimal støtte til disse virksomheder. Analysatoren anvender den standardiserede kolorimetriske diphenyl carbazid metode, der sikrer overholdelse af regler for udledning. Analysatoren er også udstyret med detaljerede logbøger, der giver kontinuerlig dokumentation af chromat værdierne.

Detaljeret overvågning af chromat reduktion

Normalt reducerer man chromat til chromioner med et passende reduktionsmiddel. Liquiline CA80CR analysatoren tilbyder en effektiv online måling af processen, og tillader dermed præcis overvågning af integriteten af ionbyttere og membranfiltreringssystemer. Analysatoren understøtter også optimeret dosering af reduktionsmidler såsom natriumhydrogensulfit og hjælper brugeren til hurtigt at afhjælpe proces forstyrrelser via den avancerede online måling . Dermed vil chromat analysatoren være med til at øge sikkerheden i chromat reduktionsprocessen, som er en forholdsvis kompliceret proces.

Lavt reagensforbrug og forenklet vedligeholdelse

Driftsomkostningerne for en kolorimetrisk analysator er afhængig af forbruget af reagenser og kalibreringsstandarder. Liquiline CA80CR analysatoren er designet med meget præcise dispensere til reagensdoseringsaktiviteten for at garantere reduceret forbrug. Reagenserne til Liquiline CA80CR kan holde op til 3½ måned med et målingsinterval på 10 minutter. Automatiske funktioner for rengøring og kalibrering sikrer, at analysatoren og dens prøveforberedelse fungerer pålideligt og uden manuel indgriben over en længere periode. Vedligeholdelsesopgaver kan udføres nemt og uden brug af værktøj.

Nem betjening og idriftsættelse

En stor fordel ved Liquiline systemet er dens fleksibilitet og brugervenlighed. Analysatoren kan nemt opgraderes til en komplet målestation, for eksempel ved at forbinde en Memosens turbiditet sensor. Takket være Memosens teknologien er tilkobling af en ny sensor bare ”Plug & Play”.
Liquiline platformen kan udvides efter behov og kan anvende alle vores populære Memosens sensorer, så Liquiline dækker alle væskeanalyse behov.

Læs mere på den engelske produkside her

Den nye kolorimetriske chromat analysator, Liquiline CA80CR ©Endress+Hauser

Liquiline CA80CR analysatoren er designet med meget præcise dispensere til reagensdoseringsaktiviteten for at garantere reduceret forbrug.

Den nye kolorimetriske chromat analysator, Liquiline CA80CR ©Endress+Hauser

Analysatoren anvender den standardiserede kolorimetriske diphenyl carbazid metode, der sikrer overholdelse af regler for udledning