iTHERM TrustSens

- verdens første inline selvkalibrerende temperatursensor – nu med Heartbeat Technology

Kombinationen af forskellige diagnostiske, verifikations- og overvågningsservices ved hjælp af Heartbeat Technology, gør nu driften af din iTHERM TrustSens endnu mere sikker i hele dens livscyklus.

Den unikke stemme fra din iTHERM TrustSens

Med Heartbeat teknologien kan du få information omkring din iTHERM TrustSens, som aldrig før. Du har mulighed for at få Heartbeat teknologien på både temperatur-, niveau-, flow- og analyse-instrumenter. Heartbeat teknologien er i princippet den samme, men selve informationen du får, kan variere på de forskellige måleprincipper, alt efter hvad der giver den bedste verificering.

Diagnosticering

Heartbeat tilbyder en permanent proces- og instrumentdiagnostik med en kontinuerlig selvovervågning for at kontrollere instrumentets korrekte funktionalitet. Her kører mere end 80 diagnostiske foranstaltninger og teknikker i baggrunden for at kunne give brugeren standardiserede diagnostiske meddelelser i henhold til NAMUR NE107 med klare retningslinjer. Derfor kan Heartbeat bruges til at højne processikkerheden, slutproduktet og samtidig udskyde kalibreringsintervaller.

Verificering

Heartbeat teknologien kontrollerer at iTHERM TrustSens fungerer korrekt i overensstemmelse med specifikationerne og genererer, helt uden procesafbrydelse, en verifikationsrapport/protokol. Den automatisk genererede rapport/protokol understøtter dokumentationen, som følger gældende love og standarder. I iTHERM TrustSens overvåges blandt andet temperaturdriften. Baseret på resultatet genereres en pass/fail rapport. Verifikationen kan udføres uden procesafbrydelse og dokumenterer at iTHERM TrustSens’ funktion er i overensstemmelse med specifikationerne.

Monitorering

Heartbeat teknologien tilbyder tendensovervågning til forebyggende vedligeholdelse. Med en kombination af instrument- og procesparametre
analyseres disse til eventuel forebyggende vedligehold og/eller procesoptimering. Hermed kan man vedligeholde, når der er behov for det og ikke efter vedligeholdelses cyklusser.

Nu kan du styre din proces som aldrig før og
altid holde styr på hvordan den kører. ©Endress+Hauser

Nu kan du styre din proces som aldrig før og altid holde styr på hvordan den kører.

Med Heartbeat teknologien kan du få information omkring din iTHERM TrustSens som aldrig før. ©Endress+Hauser

Med Heartbeat teknologien kan du få information omkring din iTHERM TrustSens som aldrig før.