Fjern problemer med differenstryk

Få op til 10 gange større pålidelighed med sensorer til elektronisk differenstryk (dp)

Måling af differenstryk (dp) anvendes ofte til måling af niveau i tryk- og vakuumtanke. Traditionel måling af differenstryk med impulslinjer og kapillærer har dog ulemper, når det gælder nøjagtighed, eksempelvis på grund af temperaturudsving, samt driftsomkostninger.

Fordele

  • Pålidelighed: Nyt elektronisk differenstryksystem fjerner traditionelle mekaniske problemer, hvilket resulterer i større målenøjagtighed, procestilgængelighed og pålidelighed.

  • Sikkerhed: Sikkerhedsrisici minimeres med det nye elektroniske differenstryksystem.

  • Økonomi: Lave samlede driftsomkostninger som følge af kortere installationstid, mindre vedligeholdelse, mindre nedetid og færre reservedele.

Pålidelig, sikker og økonomisk sensorteknologi

Endress+Hausers nye elektroniske differenstryksystem, der består af én transmitter med to sensorer, indeholder ny og gennemtestet tryksensorteknologi i en ny og innovativ løsning. Transmitteren beregner differenstrykket fra begge sensorer og overfører niveau, volumen eller masse via 4...20 mA/HART som en 2-trådet sløjfedrevet standardenhed. Dette giver øget pålidelighed og sikkerhed samt lavere omkostninger.

Slut med ukorrekte målinger

De problemer, der ofte opstår med konventionelle differenstryksystemer, der anvender impulslinjer, er tilstopning, tilisning, utæthed og kondensdannelse. Selv i differenstryksystemer, der anvender oliefyldte kapillærer, opstår der problemer i forbindelse med applikationer, hvor den omgivende temperatur varierer. Med de elektroniske differenstrykenheder Deltabar FMD71 og FMD72 undgås disse problemer, og du får både nøjagtige målevædier og større pålidelighed og sikkerhed i processen.

Den bedste sensor til din applikation

Med vores elektroniske differenstryksystemer kan du vælge de bedste procesforbindelser, kabinet og måleceller afhængig af applikationen:

  • Den keramiske Ceraphire®-celle (FMD71) er vakuumbestandig og velegnet til bug i ætsende og slibende medier. Den er baseret på kapacitiv sensorteknologi og har en selvovervågningsfunktion, der øger sikkerheden yderligere.

  • Siliciumcellen på FMD72 foretager temperaturkompensation, så målingerne bliver nøjagtige – også til applikationer, hvor temperaturen skifter hurtigt!

Større processikkerhed

Sikkerhedsrisiciene minimeres med det nye elektroniske differenstryksystem:

  • Ingen utætheder i slanger og tilslutninger, som ofte forekommer i traditionelle systemer

  • Ingen kondens eller fordampning (uoverensstemmelse mellem tørt/vådt rør og hændelser i forbindelse med tilslutning

  • Helt vakuumtætte keramiske Ceraphire®-celler med højeste grad af overbelastningsbeskyttelse

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, alu-kabinet ©Endress+Hauser

Downloads