Hvad gør du for at forhindre lagertanksoverfyldning?

Vi leverer en uovertruffen løsning, der varetager hele sikkerhedssløjfen

Lagertanke indeholder ofte væsker, der er miljømæssigt usikre. Hvis det ikke overvåges ordentligt, kan der opstå alvorlige ulykker – for eksempel personskade. Noget så simpelt som en defekt brændstofmåler kan forårsage problemer, hvis den ikke slår alarm, når væsken når et usikkert højt niveau i tanken. Der kan dannes damptåger, når der forekommer spild, hvilket kan medføre eksplosioner og brand. Derfor er systemer til beskyttelse mod overfyldning en nødvendighed – men de kan være dyre, langsommelige at implementere og svære at vedligeholde.

Reducer implementeringstiden og vedligeholdelsesomkostningerne

Kabinet til overfyldningsbeskyttelse ©Endress+Hauser

Vores forhåndskonfigurerede løsningspakke reducerer projektomkostningerne med op til 20 % og reducerer implementeringsrisikoen, da den er baseret på en standardtilgang med velkendt design – testet og dokumenteret. Den er udviklet i fællesskab med Rockwell Automation og resulterede i en komplet og integreret løsning, der kan håndtere hele sikkerhedssløjfen, lige fra måling og overvågning til korrigering af elementer. Enhederne er forhåndskonfigurerede, så der kun kræves parameterisering på stedet, og hele løsningen er modulopbygget og kan udvides.

Bedre skalerbarhed og større egnethed

  • Overensstemmelse med branchens bedste praksis og standarder, API 2350- og IEC 61511-standarderne

  • Skalerbarhed til dine behov

  • Egnet til manuelle og automatiserede anlæg

  • Op til SIL 3

  • Visning af detaljerede advarsels- og alarmmeddelelser på både tekstdisplay og betjeningspanel

  • Mulighed for fejlsikre advarsler for høj stand og alarmer for høj stand

Bedre transparens og sporbarhed

  • Integreret automatiseret prøveprocedure (patentanmeldt)

  • Automatisk registrering af alle hændelser, så der opnås bedre transparens og sporbarhed

  • UPS til 30 minutters brug

  • Frit tankvalg for brugeren, så alarmtildeling forenkles