Endress+Hauser ser tilbage på et godt år

I et vellykket regnskabsår i 2014 øgede koncernen både nettoomsætningen, overskuddet og beskæftigelsen.

Endress+Hauser har fastholdt sin position på markedet i et usikkert økonomisk klima. Den schweiziske koncern øgede nettoomsætningen i 2014 med 11,0 procent til 2,013 milliarder euro og opnåede en nettoindtjening på 192 millioner euro. Virksomheden investerede over 126 millioner euro på verdensplan og beskæftigede 12.435 medarbejdere ved årets udgang. Prognosen for 2015 er dog præget af økonomiske risici og valutabevægelser.

I sit første år som administrerende direktør for Endress+Hauser-koncernen præsenterede Matthias Altendorf gode tal – "på trods af alle de uforudsigelige eksterne påvirkninger, vi ikke havde taget højde for i vores budgetter," som han påpegede. Endress+Hauser har fordoblet omsætningen i løbet af otte år. "For første gang i vores historie blev over halvdelen af vores nettoomsætning genereret uden for Europa."

Bredt baseret vækst inden for salg

Det gik først og fremmest godt på det amerikanske kontinent, rapporterede driftsdirektør Michael Ziesemer. Det var bl.a. tilfældet i USA. Tyskland, som er det største salgsmarked, opnåede også en væsentlig forbedring, og det samme gjaldt for Europa generelt. Væksten i Asien var ustabil. Væksten tog af i Kina, mens omsætningen voksede dynamisk i det sydøstlige Asien. I Afrika og Mellemøsten var politisk ustabilitet i individuelle lande mærkbart.

Øget beskæftigelse, højere kapitaludgifter

Ultimo 2014 beskæftigede Endress+Hauser 12.435 medarbejdere på verdensplan – 516 flere end året før. Virksomheden investerede 126 millioner euro og øgede bl.a. produktionen af flowmålingsteknologi i Reinach, Schweiz. 259 ansøgninger på patentkontorer rundt om i verden vidnede om koncernens innovationsevne.

Rentabel og økonomisk stærk

Driftsoverskuddet (EBIT) faldt med 3,2 procent til 268 millioner euro. Takket være favorable vekselkurser og vellykkede økonomiske investeringer var de økonomiske resultater positive. Det betød, at overskuddet før skat (EBT) steg med 1,7 procent til 274 millioner euro. En let faldende skattesats på 30,2 procent øgede nettoindkomsten med 2,3 procent til 192 millioner euro. Økonomidirektør Luc Schultheiss understregede koncernens robuste økonomi. Egenkapitalen steg med 0,5 procent til 68,3 procent.

Det indeværende år overskygget af schweizerfrancens styrke

Vekselkurserne for fremmede valutaer havde kun lille indvirkning i 2014. Konsekvenserne af den schweiziske nationalbanks ophævelse af kursloftet over for euro i det indeværende år er langt sværere at forudsige. "Endress+Hauser-koncernen som helhed kan klare styrkelsen af francen," understregede Luc Schultheiss. En stor del af den tilførte værdi er uafhængig af den schweiziske valuta. Økonomidirektøren forventer dog lavere fortjeneste på grund af presset på de schweiziske virksomheder i koncernen.

Investeringer i mere bæredygtighed

For første gang præsenterede Endress+Hauser en bæredygtighedsrapport sammen med årsrapporten. Rapporten har til formål at gøre udviklingen synlig og målbar. For eksempel reducerede kraftvarmeværker CO2-udledningen på produktionsanlæggene i Maulburg og Gerlingen, Tyskland. Et nyt anlæg til overfladebehandling af metaldele, som bruger metalperler i stedet for glasperler, har reduceret mængden af specialaffald betydeligt i Reinach, Schweiz.

Kontakt