Endress+Hauser tilfreds med resultater

Regnskabsåret 2013: rekordhøje tal for salg, overskud og medarbejdertal

Endress+Hauser-koncernen forøgede sin nettoomsætning med ca. 7 procent til over 1,8 mia. euro i regnskabsåret 2013. Hvad angår bruttooverskud, overskud før skat og nettoomsætning, har virksomheden også forbedret sig i forhold til sidste år.

“Vi er meget tilfredse med disse resultater, især set i forhold til den kraftige modvind på de udenlandske valutamarkeder,” udtaler CFO Dr Luc Schultheiss. Især faldt alle BRIK-landenes og Japans valuta i værdi i forhold til euroen. Endress+Hauser præsenterer den udførlige årsrapport ved en pressekonference i Basel den 6. maj 2014.

Virksomhedsopkøb påvirker de økonomiske tal

Koncernens konsoliderede resultater er blevet påvirket af flere virksomhedsopkøb. Sidst i september 2013 overtog Endress+Hauser kontrollen med den børsnoterede tyske laboratorieanalyseudstyrsvirksomhed, Analytik Jena. Allerede i januar 2013 købte Endress+Hauser sin tidligere repræsentant i Indonesien, og i november fuldførte koncernen overtagelsen af det amerikansk baserede firma, Kaiser Optical Systems, der producerer instrumenter til Raman spektroskopi.

“Uden disse opkøb ville Endress+Hauser-koncernen kun have vokset med ca. 5 procent i 2013,” forklarer Luc Schultheiss. Ultimo 2013 beskæftigede Endress+Hauser 11.919 personer på verdensplan – 1.853 flere end året før. Omtrent 1.300 af disse ekstra medarbejdere er ansat i de virksomheder, som for nylig er blevet indlemmet i koncernen.

Kontakt

Downloads