Endress+Hauser udvikler hygiejne- og spildevandstestsystem

Samarbejde med School of Life Sciences

Sammen med FHNW School of Life Sciences i Muttenz, Schweiz, og EnviroChemie, en anlægsvirksomhed, har Endress+Hauser udviklet og installeret to testplatforme på universitetets Process Technology Center (PTC). Målet er at indarbejde platformene i universitetets undervisning, forskning og udvikling.

Inden for hygiejne har forskning og udvikling fokus på flowmålere og andre procesteknologikomponenter, der er underlagt strenge krav til renhed. Her samarbejdede Endress+Hauser med FHNW School of Life Sciences om design af et testsystem, der kan bruges til at udføre alle almindelige rengøringsprocesser og udvikle nye rengøringsprocesser.

Endress+Hauser leverede en yderst kompleks automationsløsning til spildevandstestplatformen. Den primære udfordring var implementering af et modulopbygget design. Forskere på FHNW School of Life Sciences var i stand til at samle de enkelte procestrin. Dermed adskiller projektet sig fra samfunds- og industrisystemer, som har tydeligt definerede, individuelle processer og procestrin. Projektet har tydeligt fokus på sikkerhed, så studerende kan arbejde på systemet.

Process Technology Center

FHNW Process Technology Center (PTC) åbnede i juni 2019 som del af et nyt byggeprojekt på Muttenz-campus. Denne nye platform til udvikling af kemiske, biotekniske og miljømæssige tekniske processer styrker universitetets applikationsorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Stærkt fokus på uddannelse og undervisning

Fordi Endress+Hauser lægger stor vægt på undervisning og uddannelse af unge, er virksomheden involveret i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter med lokale uddannelses- og undervisningsanstalter i hele verden, inklusive tætte samarbejder med 15 læreanstalter og universiteter i hele verden.

Samarbejde med School of Life Sciences ©Endress+Hauser

Endress+Hauser udvikler hygiejne- og spildevandstestsystem i samarbejede med School of Life Sciences i Schweiz

Kontakt