Unik temperaturføler TM411

TM411 er designet til hygiejniske applikationer - også til støv Ex

Brændbart støv forekommer i mange hygiejniske processer, både indenfor fødevareindustrien og den farmaceutiske industri. Støveksplosioner er et relativt sjældent fænomen, men konsekvenserne af sådanne eksplosioner kan blive katastrofale. Det er derfor vigtigt at forstå hvad der forårsager disse og hvordan man sikrer sig mod dem.

Temperaturmåleren TM411 har innovative løsninger til optimering af hygiejniske applikationer. Under udviklingen af måleren har Endress+Hauser lagt særlig vægt på sikkerhed, brugervenlighed og omkostninger. Måleren har dermed Ex-godkendelser for både støv og gas, hvor vi har valgt at beskrive beskyttelsesarter i Ex-zoner for støv nedenfor.

TM411 har to former for beskyttelse mod støv; Ex IA; egensikret kredsløb, og Ex TA/TB; tæt kabinet. Ex t er fællesbetegnelsen der dækker: Ex TA / TB IIIC T85 ° C ... T450 ° C Da /Db. Det vil sige, at huset er så tæt, at støv ikke kan trænge ind i detelektroniske system og blive antændt. Der er også begrænsninger for overfladetemperaturen på temperaturføleren og hovedet, afhængigt af proces- og omgivelsestemperaturer. Tabellerne for dette kan findes i overensstemmelseserklæringen (Safety instructions).

Temperaturføleren kan placeres i zone 20/21 i ledende støv; dvs sensor i zone 20, og transmitter i zone 21 eller højere. Med denne beskyttelse er det ikke nødvendigt med en Ex-barriere på strømforsyningen, hvilket gør føleren særdeles velegnet til tavle- og maskinbyggere, der ikke har ansvar for strømforsyningsdelen og også i processer, hvor man ønsker en standardiseret strømforsyning. Ex udtrykket som følger: Ex IA IIC T6. T1 betyder at instrumentet er
designet i henhold til en egensikret beskyttelse, hvor den elektriske energi er begrænset.

Det betyder, at strømforsyningen skal have en Ex-barriere, som er en almindelig form for beskyttede i områder Ex gas zoner. Den kan placeres i zone 0 eller højere, og i den strengeste temperaturklasse. Husk også, at det er vigtigt at følge instruktionerne i overensstemmelseserklæringen (Safety instructions)

Temperaturføleren til hygiejniske applikationer -
også støv Ex ©Endress+Hauser