Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Rent vand – med garanti

Liquiline System CA80NO, den nye kolorimetriske analysator fra Endress+Hauser, tilbyder præcis online overvågning af nitrit i drikkevand, mineralvand og råvand til fødevareproduktion. Den nye analysator gør det muligt for brugeren at overholde fastsatte grænseværdier og levere detaljeret dokumentation.

Fordele

  • Online måling af nitrit

  • Mulighed for fjernadgang

  • Lave driftsomkostninger

Overhold grænseværdierne

At have adgang til sundt og rent vand bliver vigtigere og vigtigere, og med det behovet for pålidelig vandbehandling. Nitrit er en stor kemisk indikator for vandkvaliteten, fordi det er giftigt og fremmer dannelsen af kræftfremkaldende nitrosaminer. Dette er grunden til, at myndighederne fastsætter strenge nitrit grænser, som vandværker og producenter af mineralvand eller fødevarer kun kan opnå ved ekstremt præcis overvågning af nitrit værdier. Liquiline analysator CA80NO giver optimal støtte til producenterne.

Den bruger den standardiserede kolorimetriske naphthylamin metode efter ISO 6777 og DIN EN 26777 – for at sikre en ensartet sammenlignelighed til lab målinger. Analysatoren er også udstyret med detaljerede logbøger, der giver kontinuerlig dokumentation af nitrit værdier og giver brugeren en mulighed for at dokumentere nitrit grænseværdi overholdelse overfor myndighederne.

Optimer denitrifikation processen

På vandværkerne reducerer man kvælstoffet i vandet via en nitrifikation/denitrifikation proces. Denne proces måles bedst direkte via en spektrofotometrisk måling på en filtreret prøve.
Liquiline CA80NO analysatoren overvåger denne denitrifikations proces online og leverer de målte værdier hurtigt, så brugeren har mulighed for at optimere kontrollen af kuldioxid doseringen. Ca80NO i kombination med Liquiline platformen tillader også brugeren fjernadgang, hvorved driftslederne kan få hurtig besked om eventuelle proces forstyrrelser og dermed kan det analytiske system øge sikkerheden.

Lavt reagensforbrug og forenklet vedligeholdelse

Driftsomkostningerne for en kolorimetrisk analysator er afhængig af forbruget af reagenser og kalibreringsstandarder i løbet af dens levetid. Liquiline Systemet er designet med meget præcise dispensere til reagens dosering og et meget effektivt kølesystem. Dette garanterer reduceret forbrug og øget levetid. Desuden tilbyder Liquiline også automatiske funktioner til rengøring og kalibrering, som sikrer at analysatoren og dens prøveforberedelse samt reagenser fungerer pålideligt og uden manuel indgriben over en længere periode.

Liquiline Systemet er designet med meget præcise dispensere til reagens dosering og et meget effektivt kølesystem ©Endress+Hauser

Liquiline Systemet er designet med meget præcise dispensere til reagens dosering og et meget effektivt kølesystem

Liquiline tilbyder automatiske funktioner til rengøring og kalibrering ©Endress+Hauser

Liquiline tilbyder automatiske funktioner til rengøring og kalibrering